Zobacz opis archiwalny

Zespół 790-0 - Akta Gminy Wojnów, pow. wrocławski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 790-0

Tytuł

Akta Gminy Wojnów, pow. wrocławski

Data(y)

  • 1955 (Utworzenie)
  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 129 [j.a.], 1.65 [m.b.] w tym opracowanych: 119 [j.a.], 1.55 [m.b.] dokumentacja aktowa: 129 [j.a.], 1.65 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 8/1960r.; nab. 5340/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5340; 2013-01-29; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1945-1952 sygn. 1-20 Protokoły z posiedzeń GRN, protokoły posiedzeń Prezydium, Komisje Rady, majątek gminy, głosowanie ludowe. 2. Referat Finansowy 1945-1953 sygn. 21-62 Budżet gminy, roczne sprawozdania rachunkowe, księgi biercze podatków. 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1945-1953 sygn. 63-75 Oświata pozaszkolna, biblioteki gminne, sprawy socjalno-kulturalne, opieka społeczna, aprowizacja, przemysł, handel. 4. Referat Rolny 1945-1954 sygn. 76-112 Plany zasiewów, akcja siewna, walka ze szkodnikami, osadnictwo, statystyka rolna. 5. Biuro Ewidencji Ludności 1945-1952 sygn. 113-119 Spisy ludności niemieckiej, sprawozdania statystyczne, księgi meldunkowe. Akta kat. BE-50: 1945-1951 Akta personalne pracowników Gminy, listy płac, sprawy dowodów osobistych, wykazy sołtysów, akty nadania gospodarstw.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

nie można ustalić

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 119 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 10 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-03-01
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+