Zobacz opis archiwalny

Zespół 796-0 - Akta Gminy Wińsko, pow. wołowski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 796-0

Tytuł

Akta Gminy Wińsko, pow. wołowski

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 92 [j.a.], 1.2 [m.b.] w tym opracowanych: 92 [j.a.], 1.2 [m.b.] dokumentacja aktowa: 92 [j.a.], 1.2 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 235/1968r.; 240/1968r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy ogólno - administracyjne 1945-1954 sygn. 1-43 Sprawy organizacyjne, bezpieczeństwo, aprowizacja, protokoły posiedzeń Prezydium, plany i sprawozdania GRN, wybory sołtysów, protokoły z zebrań sołtysów. 2. Sprawy finansowe, majątek gminy 1945-1954 sygn. 44-53 Sprawozdania finansowe gminy, kontrole, przedsiębiorstwa gminne, kanalizacja, wodociągi, gospodarka komunalna i mieszkaniowa. 3. Sprawy rolnictwa, handel, przemysł 1945-1953 sygn. 54-69 Sprawy rolno - handlowe, statystyka rolna, spis powierzchni użytków rolnych, wykazy nieruchomości, przemysł, rzemiosło i handel. 4. Sprawy kulturalno - oświatowe, wyznaniowe, opieka społeczna 1945-1954 sygn. 70-77 Walka z analfabetyzmem. Sprawy kościelne, cmentarze wojenne, sprawy sanitarno - porządkowe. 5. Sprawy osiedleńcze 1945-1950 sygn. 78-83 Ewidencja i spisy ludności. 6. Aneks 1951-1954 sygn. 84-92 Protokoły z sesji i posiedzeń Prezydium, Komisja Podziału Administracyjnego, budżet Gminy.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2009-12-28
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+