Zobacz opis archiwalny

Zespół 745-0 - Akta Gminy Wąwolnica, pow. strzeliński
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 745-0

Tytuł

Akta Gminy Wąwolnica, pow. strzeliński

Data(y)

  • 1946 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 57 [j.a.], 0.71 [m.b.] w tym opracowanych: 55 [j.a.], 0.7 [m.b.] dokumentacja aktowa: 57 [j.a.], 0.71 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 7/1960r.; nab. 5349/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5349; 2013-01-30; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1947-1954 sygn. 1-31 Podział administracyjny, protokoły z posiedzeń, sesji, komisje Rady, sprawozdania z działalności. 2. Referat Finansowy 1948-1953 sygn. 32-43 Budżety, sprawozdania. 3. Referat Rolny 1946-1950 sygn. 44-55 Majątek gminy, sprawy rolne, sprawy osiedleńcze, statystyka zwierząt. Kat B 1 j.a. 1948-1952 Listy płac

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 55 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 2 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-03-04
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+