Zobacz opis archiwalny

Zespół 542-0 - Akta gminy Wałbrzych Główny
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 542-0

Tytuł

Akta gminy Wałbrzych Główny

Data(y)

  • 1559 - 1934 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 989 [j.a.], 12.7 [m.b.] w tym opracowanych: 977 [j.a.], 12.5 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

1999 r., 686, Nab., 2006 r., 22, Przes..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

686; 1999-05-14; I przejęcie;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: 1.Obszar gminy, 1885-1930, sygn. 1-3 (zmiany w podziale administracyjnym), 2.Ludność, 1873-1933, sygn. 4-9 (ruch ludności, stosunki demograficzne), 3.Wybory, 1869-1930, sygn. 10-26 (organizacja i wyniki wyborów do najwyższych organów), 4.Sprawy organizacyjne Zarzadu Gminnego, 1868-1929, sygn. 27-65 (sejmik powiatowy, wybory do organów gminnych, ich działalność, sprawy organizacyjne), 5.Statystyka gminna, 1882-1933, sygn. 66-101 (statystyka zawodowa, ludnościowa, przedsiębiorstw, przemysł, rolnictwo, szkolnictwo), 6.Sprawy finansowe, 1748-1934, sygn. 102-238 (zobowiązania finansowe, plany, podatki), 7.Gospodarka gminna, 1800-1934, sygn. 239-284 (rolnictwo, łowiectwo, rybołówstwo, rzemiosło, przemysł, górnictwo), 8.Komunikacja, 1875-1933, sygn. 285-317 (kolej, drogi i mosty, transport), 9.Gospodarka komunalna, 1833-1934, sygn. 318-460 (gospodarka lokalowa, budownictwo mieszkaniowe, wodociągi i kanalizacja), 10.Sprawy własnościowe, 1599-1934, sygn. 461-498 (sprawy katastralne, księgi ławnicze, sprawy uwłaszczeniowe), 11.Szkolnictwo, 1751-1933, sygn. 499-580 (szkoły obu wyznań, zarządzenia, organizacja, finanse, sprawy personalne), 12.Kultura, 1887-1934, sygn. 581-591 (biblioteki, prasa, jubileusze), 13.Sprawy kościelne, 1893-1923, sygn. 592-595 (organizacja parafialna, cmentarze), 14.Ochrona zdrowia, 1871-1934, sygn. 596-641 (epidemie, lecznictwo, frofilaktyka, apteki), 15.Opieka społeczna, 1732-1931, sygn. 642-713, 16.Stowarzyszenia, 1900-1930, sygn. 714-736 (stowarzyszenia społeczne i zawodowe), 17.Sprawy robotnicze, 1910-1930, sygn. 737-750, 18.Sprawy policyjne, 1892-1928, sygn. 751-755, 19.Sprawy sądowe, 1894-1930, sygn. 756-773 (ustalenie ojcowstwa, zgony, organizacja sądownictwa), 20.Bezpieczeństwo przeciwpozarowe, 1884-1934, sygn. 774-795 (organizacja), 21.Sprawy innych urzędów, 1879-1930, sygn. 796-799 (łączność, Urząd Stanu Cywilnego), 22.Aneks, 1651-1934, sygn. 800-977 (akta stanowią uzupełnienie dokumentacji ujętej w dziale: 4, 6-11, 13-16, 18, 19). Przesunięcia międzyzespołowe: Dokumentacja wyodrębniona z akt przejętych z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach: dawny numer zespołu 66 - Kolekcja Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu, 1547-1944 (akta włączone po przejęciu do zespołu numer 84/485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku). Dokumentacja przemieszczona następnie do innych zespołów archiwalnych (na podstawie przynależności zespołowej akt) - decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław z dnia 14 października 2004 roku. 2006 r., 22, Przes.: do zespołu nr 542 przesunięto 12 j.a., 0,20 mb, z lat 1892-1934 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 127-138). Część nieopracowana: 12 j.a., 0,20 mb.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy spis roboczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2006-12-01
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+