Zobacz opis archiwalny

Zespół 114-0 - Akta gminy Świerzawa, pow. złotoryjski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 114-0

Tytuł

Akta gminy Świerzawa, pow. złotoryjski

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 138 [j.a.], 2.02 [m.b.] w tym opracowanych: 138 [j.a.], 2.02 [m.b.] dokumentacja aktowa: 138 [j.a.], 2.02 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 34, 35/1956; 194/1962, 427/1972, przes. 111/2008, nab. (korekta ewid.) 2190/2013

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

2190; 2013-11-29; dopływ; korekta ewidencji - aneks do inwentarza

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

sprawy organizacyjne, 1946-1954, sygn. 1-29 (protokoły posiedzeń plenarnych i prezydialnych GRN oraz innych organów gminy), komisje GRN, 1948-1953, 30-32, sprawy różnych władz i urzędów, 1945-1950, sygn. 33, sprawozdawczość i statystyka, 1945-1952, sygn. 34-40, sprawy ludności niemieckiej, 1945-1950, sygn. 41-43, wybory, imprezy i obchody, 1948-1952, sygn. 44-46, sprawy wojskowe i stanu bezpieczeństwa, 1945-1950, sygn. 47-49, organizacje społeczne, 1946-1949, sygn. 50-51, zdrowie publiczne, 1946-1949, sygn. 52, rolnictwo, 1945-1950, sygn. 53-54, przemysł i handel, 1945-1950, sygn. 55-58, sprawy inwestycyjno-gospodarcze, 1945-1954, sygn. 59-64, sprawy finansowe, 1945-1954, sygn. 65-71, oświata, kultura i sztuka, 1945-1954, sygn. 74-78, aneks (prawie wszystkie zagadnienia jw.), 1945-1954, sygn. 79-138 (w tym akta przesunięte z zespołu nr 195 Prez. Osiedlowej RN w Świerzawie)

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletny

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-11-29
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Edyta Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+