Zobacz opis archiwalny

Zespół 782-0 - Akta Gminy Sułów, pow. milicki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 782-0

Tytuł

Akta Gminy Sułów, pow. milicki

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

luźne; dostateczny; Ogółem: 135 [j.a.], 1.33 [m.b.] w tym opracowanych: 131 [j.a.], 1.3 [m.b.] dokumentacja aktowa: 135 [j.a.], 1.33 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 6/1960

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1946-1954 sygn. 1-84 Protokoły zebrań GRN, komisje Rady, protokoły posiedzeń Prezydium, uchwały GRN, plany pracy, protokoły posiedzeń zespołu gminnego, protokoły sesji sołtysów, protokoły zebrań gromadzkich, organizacja urzędu, wykaz nazw miejscowości, plebiscyt pokoju, statystyka ogólna. 2. Referat Finansowy 1947 sygn. 85 Pomoc ofiarom powodzi. 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1946-1954 sygn. 86-112 Sprawy oświaty i szkolnictwa powszechnego, świetlice, domy kultury, biblioteki, walka z analfabetyzmem, zarząd nieruchomości, majątek gminy, sprawy rzemiosła i zabytków. 4. Referat Rolny 1945-1954 sygn. 113-131 Statystyka rolna, akcja siewna i żniwna, hodowla, melioracja, obowiązkowe dostawy, oświata rolnicza, sprawy osiedleńcze.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 131 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 4 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2009-12-28
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+