Zobacz opis archiwalny

Zespół 769-0 - Akta Gminy Solniki Wielkie, pow. Oleśnicki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 769-0

Tytuł

Akta Gminy Solniki Wielkie, pow. Oleśnicki

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dostateczny; Ogółem: 212 [j.a.], 2.66 [m.b.] w tym opracowanych: 211 [j.a.], 2.65 [m.b.] dokumentacja aktowa: 212 [j.a.], 2.66 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 4/1960r.; nab. 5359/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5359; 2013-02-01; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1945-1954 sygn. 1-83 Organizacja gminy, protokoły posiedzeń GRN, sesje GRN, komisje Rady, kontrole, protokoły posiedzeń Prezydium, sprawozdania sytuacyjne. 2. Referat Finansowy 1945-1953 sygn. 84-108 Budżet, sprawozdania rachunkowe, wydatki budżetowe, podatki, klasyfikacja gruntów. 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1945-1954 sygn. 109-135 Sprawy oświaty, kultury i sztuki, opieka społeczna, drogi i place publiczne, majątek gminny, przedsiębiorstwa gminne. 4. Referat Rolny 1945-1954 sygn. 136-171 Akcja siewna, produkcja roślinna, plany produkcji zwierzęcej, weterynaria i hodowla melioracje, pomoc sąsiedzka, osadnictwo, rejestry obowiązkowych dostaw. 5. Biuro Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności 1945-1952 sygn. 172-211 Ewidencja i kontrola ruchu ludności, wykazy mieszkańców, tymczasowe spisy mieszkańców, Narodowy Spis Powszechny, gromadzkie książki meldunkowe. Akta kategorii BE-50: 1948-1953 Listy płac pracowników PGRN Solniki Wielkie, wójtów, sołtysów.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 211 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 1 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-03-04
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+