Zobacz opis archiwalny

Zespół 768-0 - Akta Gminy Sokołowice, pow. oleśnicki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 768-0

Tytuł

Akta Gminy Sokołowice, pow. oleśnicki

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dostateczny; Ogółem: 129 [j.a.], 1.31 [m.b.] w tym opracowanych: 124 [j.a.], 1.25 [m.b.] dokumentacja aktowa: 129 [j.a.], 1.31 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 4/1960r.; 2253/1998r.; nab. 5361/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5361; 2013-02-01; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1946-1954 sygn. 1-67, 115-124 Organizacja samorządu gminnego, sprawy sołtysów, protokoły posiedzeń Prezydium, Sesji GRN, Komisje Rady, sprawozdania, kontrole. 2. Referat Finansowy 1948-1951 sygn. 68-69 Budżet, sprawozdania finansowe, klasyfikacja gruntów. 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1945-1954 sygn. 70-87 Skargi i zażalenia, oświata pozaszkolna, rejestracja analfabetów, drogi publiczne, majątek gminny i gromad. 4. Referat Rolny 1945-1953 sygn. 88-108 Plany produkcji, akcja siewna, statystyka, sprawy osiedleńcze. 5. Biuro Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności 1945-1950 sygn. 109-114 Kontrola ruchu ludności. Kat B-50: 5 j.a. 1945-1950 Akta osobowe.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 124 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 6 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-03-04
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+