Zobacz opis archiwalny

Zespół 788-0 - Akta Gminy Smolec, pow. wrocławski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 788-0

Tytuł

Akta Gminy Smolec, pow. wrocławski

Data(y)

  • 1946 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 89 [j.a.], 1.2 [m.b.] w tym opracowanych: 79 [j.a.], 1.1 [m.b.] dokumentacja aktowa: 89 [j.a.], 1.2 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 8/1960r.; nab. 5338/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5338; 2013-01-29; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1946-1954 sygn. 1-21 Protokoły z sesji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium, Komisje Rady, majątek gminy, wybory sołtysów. 2. Referat Finansowy 1945-1952 sygn. 22-33 Budżet gminy, roczne sprawozdania finansowe, podatki. 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1946-1951 sygn. 34-41 Umowy dzierżawne, przedsiębiorstwa gminne, rozminowanie terenu, pomoc powodzianom. 4. Referat Rolny 1945-1954 sygn. 42-51 Akcja siewna, sprawy osiedleńcze. 5. Biuro Ewidencji Ludności 1945-1952 sygn. 52-79 Wykazy Niemców, domowe książki meldunkowe. Akta kat. BE-50: 1945-1953 Akta personalne pracowników Gminy, listy płac, opisy nieruchomości, zaświadczenia o tożsamości osób.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

nie można ustalić

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 79 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 10 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-03-01
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+