Zobacz opis archiwalny

Zespół 750-0 - Akta Gminy Skokowa, pow. trzebnicki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 750-0

Tytuł

Akta Gminy Skokowa, pow. trzebnicki

Data(y)

  • 1945 - 1955 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 48 [j.a.], 0.5 [m.b.] w tym opracowanych: 29 [j.a.], 0.35 [m.b.] dokumentacja aktowa: 48 [j.a.], 0.5 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 2/1960r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1945-1955 sygn. 1-20 Protokoły z Sesji GRN, protokoły posiedzeń komisji Rady, uchwały GRN, protokoły posiedzeń Prezydium, plany pracy, wybory sołtysów. 2. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1951-1952 sygn. 21-23 Sprawy oświaty, wyznań. 3. Referat Rolny 1950-1951 sygn. 24-28 Plany produkcji, osadnictwo, statystyka rolna, wykazy. 4. Biuro Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności 1950 sygn. 29 Ewidencja i kontrola ruchu ludności. Kat. BE-50: 1949-1951 Sprawy osobowe pracowników.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 29 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 19 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2009-09-19
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+