Zobacz opis archiwalny

Zespół 804-0 - Akta Gminy Siciny, pow. górowski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 804-0

Tytuł

Akta Gminy Siciny, pow. górowski

Data(y)

  • 1946 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 60 [j.a.], 0.64 [m.b.] w tym opracowanych: 54 [j.a.], 0.61 [m.b.] dokumentacja aktowa: 60 [j.a.], 0.64 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 236/1968r.; nab. 5329/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5329; 2013-01-29; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy ogólno - administracyjne 1946-1954 sygn. 1-26 Protokoły posiedzeń GRN, oraz Prezydium, plany i sprawozdania, protokoły Komisji Rady, posiedzenia sołtysów. 2. Sprawy finansowo - budżetowe 1946-1952 sygn. 27-43 Budżet gminny, sprawozdania rachunkowe, podatek gruntowy. 3. Rolnictwo i osadnictwo 1948-1954 sygn. 44-52 Statystyka rolna, sprawy osiedleńcze. 4. Aneks. Sprawy ogólno - administracyjne 1952-1953 sygn. 53-54 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 54 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 6 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-28
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+