Zobacz opis archiwalny

Zespół 795-0 - Akta Gminy Ścinawa, pow. wołowski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 795-0

Tytuł

Akta Gminy Ścinawa, pow. wołowski

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 130 [j.a.], 1.62 [m.b.] w tym opracowanych: 129 [j.a.], 1.6 [m.b.] dokumentacja aktowa: 130 [j.a.], 1.62 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 235/1968r.; 240/1968r.; nab. 5381/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5381; 2013-02-01; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy ogólno - administracyjne 1945-1954 sygn. 1-60 Okólniki, zarządzenia, szkody wojenne, akta wsi, wykazy Niemców, protokoły posiedzeń Prezydium, komisje Rady, opieka społeczna, protokoły z zebrań sołtysów. 2. Sprawy finansowe, majątek gminy 1946-1954 sygn. 61-86 Sprawozdania rachunkowe, podatki, budżety gminne, kontrola finansowa, preliminarze i zestawienia wydatków, młyny, wiatraki, remonty budynków, sprawy powodzi. 3. Sprawy oświatowe i kulturalne 1947-1953 sygn. 87-92 Spray szkolne i oświatowe. kursy dla analfabetów, sprawy kościelne i wyznaniowe. 4. Sprawy rolne i hodowlane 1945-1954 sygn. 87-92 Statystyka rolna, klasyfikacja gruntów, wykazy nieruchomości. 5. Sprawy osiedleńcze i ludnościowe 1945-1948 sygn. 105-119 Sprawy osiedleńcze. 6. Aneks 1951-1954 sygn. 120-129 Protokoły z posiedzeń plenarnych GRN i Prezydium, protokoły z sesji GRN, budżet gminy.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 129 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 1 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-03-06
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+