Zobacz opis archiwalny

Zespół 803-0 - Akta Gminy Rudna Wielka, pow. górowski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 803-0

Tytuł

Akta Gminy Rudna Wielka, pow. górowski

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 95 [j.a.], 1 [m.b.] w tym opracowanych: 92 [j.a.], 0.95 [m.b.] dokumentacja aktowa: 95 [j.a.], 1 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 236/1968r.; nab. 5369/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5369; 2013-01-29; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1945-1954 sygn. 1-24 Protokoły posiedzeń GRN, sprawozdania, plany pracy, kontrole, protokoły Komisji Rady. 2. Referat Spraw Socjalnych 1945-1953 sygn. 25-36 Pomoc społeczna, wykazy mieszkańców, sprawy osiedleńcze. 3. Referat Finansowo - Budżetowy 1945-1954 sygn. 37-61 Budżet gminny, sprawozdania rachunkowe. 4. Referat Rolnictwa 1946-1954 sygn. 62-86 Podatki, spis powierzchni, likwidacja odłogów, akcja siewna i żniwna. 5. Aneks. Referat Ogólno - Administracyjny 1952-1954 sygn. 87-90 Sesje GRN, posiedzenia PGRN. 7. Aneks. Referat Finansowo - Budżetowy 1951-1954 sygn. 91-92 Budżet GRN, przedsiębiorstw i zakładów gminnych.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 92 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 3 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-28
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+