Zobacz opis archiwalny

Zespół 72-0 - Akta gminy Nieder-Zieder
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 72-0

Tytuł

Akta gminy Nieder-Zieder

Data(y)

  • 1916 (Utworzenie)
  • 1833 - 1903 (Utworzenie)
  • 1511-1916 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1511 - 1638 (Utworzenie) Gemeinde Nieder-Zieder
  • 1511 - 1638 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 30 [j.a.], 0.3 [m.b.] w tym opracowanych: 30 [j.a.], 0.3 [m.b.] dokumentacja aktowa: 30 [j.a.], 0.3 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

Nab. 123/1959

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy organizacyjno-administracyjne, 1878, 1916, sygn. 1-2 2. Księgi protokołów, 1835-1852, sygn. 3-5 3. Sprawy gruntowe, 1511-1638, 1848-1884, sygn. 6-8, 27, 29 4. Sprawy rzemiosła i handlu, 1875-1903, sygn. 9-10 5. Sprawy podatkowe i kasowe, 1833-1834, 1847-1849, 1860-1868, 1876-1877, 1879, 1888-1892, sygn. 11-24, 26 6. Sprawy stanu cywilnego - zgodny, 1875-1900, sygn. 25 7. Sprawy szkolne i kościelne, 1884-1886, sygn. 28 8. Sprawy uwłaszczeniowe, 1866-1868, sygn. 30

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

szczątkowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. kamiennogórskiego, sporządził w dn. 17.VII 1972 r. Czesław Margas.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2005-01-24
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+