Zobacz opis archiwalny

Zespół 767-0 - Akta Gminy Miłocice, pow. oleśnicki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 767-0

Tytuł

Akta Gminy Miłocice, pow. oleśnicki

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 148 [j.a.], 1.51 [m.b.] w tym opracowanych: 135 [j.a.], 1.4 [m.b.] dokumentacja aktowa: 148 [j.a.], 1.51 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 4/1960r.; nab. 5286/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5286; 2013-01-30; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1945-1954 sygn. 1-36, 131-133 Organizacja samorządu gminnego, protokoły posiedzeń Prezydium, Sesji GRN, Komisje Rady, skargi i zażalenia, sprawozdania, wykazy Niemców. 2. Referat Finansowy 1946-1953 sygn. 37-68 Budżet, sprawozdania rachunkowe, podatki, rejestry. 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1945-1954 sygn. 69-86 Sprawy oświaty, walka z analfabetyzmem, majątek gminy, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, przemysł i handel. 4. Referat Rolny 1946-1954 sygn. 87-110, 134 Plany produkcji, akcja siewna, plany kontraktacji. 5. Biuro Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności 1945-1953 sygn. 111-130, 135 Księgi ewidencji mieszkańców, gromadzkie księgi meldunkowe.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 135 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 13 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-26
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+