Zobacz opis archiwalny

Zespół 774-0 - Akta Gminy Międzybórz, pow. sycowski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 774-0

Tytuł

Akta Gminy Międzybórz, pow. sycowski

Data(y)

  • 1946 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dostateczny; Ogółem: 54 [j.a.], 0.66 [m.b.] w tym opracowanych: 54 [j.a.], 0.66 [m.b.] dokumentacja aktowa: 54 [j.a.], 0.66 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 3/1960, nab. 4315/2009

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

4315; 2009-08-05; korekta ewidencji;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1946-1954 sygn. 1-22 Okólniki, instrukcje, protokoły posiedzeń GRN, Komisje Rady, protokoły posiedzeń Prezydium, plany pracy, sprawy sołtysów, wybory, skargi i zażalenia. 2. Referat Finansowy 1953 sygn. 23-24, 50 Budżet. 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1948-1949 sygn. 25 Okólniki władz zwierzchnich. 4. Referat Rolny 1952 sygn. 26-32, 51-53 Osadnictwo, statystyka rolna, plan produkcji rolnej, narodowy spis powszechny, wykazy gospodarstw rolnych. 5. Aneks. Referat Finansowy 1948 sygn. 54 Budżet dodatkowy. Akta kat. BE-50: 5 j.a.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2009-12-22
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+