Zobacz opis archiwalny

Zespół 42-0 - Akta gminy Malinnik
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 42-0

Tytuł

Akta gminy Malinnik

Data(y)

  • 1914 - 1926 (Utworzenie)
  • 1721 - 1926 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1721 - 1909 (Utworzenie) Gemeinde Herischdorf
  • 1721 - 1909 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 42 [j.a.], 1.3 [m.b.] w tym opracowanych: 42 [j.a.], 1.3 [m.b.] dokumentacja aktowa: 42 [j.a.], 1.3 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

Akta byłego Stadt- und Kreisarchiv Hirschberg - odziedziczono w 1951 roku po Archiwum Miejskim w Jeleniej Górze.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Tabele statystyczne, 1847, sygn. 1 2. Urodzenia i spisy mieszkańców, 1813-1839, 1858, 1864, 1867, sygn. 2-4 i 20 3. Sprawy spadkowe, 1782-1853, sygn. 5-8 4. Majątek gminy, 1841-1847, sygn. 9 5. Kupno, dzierżawa i rozplanowanie gruntów i nieruchomości, 1721-1766, 1809-1864, sygn. 10-11 i 13-18, 21-24 6. Księgi ławnicze, 1747-1809, sygn. 12 i 41 7. Ubezpieczenia ogniowe, 1881-1892, sygn. 19 8. Sprawy uwłaszczenia, 1828-1854, sygn. 25-26 9. Rekwizycje, 1853-1877, sygn. 27 10. Zarząd gminy, 1857-1875, 1914-1926, sygn. 28 i 42 11. Sprawy podatkowe, 1846-1870, sygn. 29-30 12. Rachunki, 1853-1909, sygn. 31-33 13. Sprawy budowlane, 1819-1839, sygn. 34 14. Sprawy rzemiosła i przemysłu, 1844-1849, 1861-1866, sygn. 35-36 15. Sprawy opieki nad ubogimi, 1854-1866, sygn. 37 16. Sprawy wojskowe, 1825, 1838-1846, 1850-1868, sygn. 38-40

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

ok. 20%

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. jeleniogórskiego, sporządził w dn. 4-9.VI 1962 r. Cz. Margas. Miejscowść od 1976 r. w granicach Jeleniej Góry. Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2004-09-17
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+