Zobacz opis archiwalny

Zespół 1983-0 - Akta Gminy Malczyce, pow. średzki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 1983-0

Tytuł

Akta Gminy Malczyce, pow. średzki

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 177 [j.a.], 1.05 [m.b.] w tym opracowanych: 81 [j.a.], 0.7 [m.b.] dokumentacja aktowa: 177 [j.a.], 1.05 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 2770/2002r.; nab. 5164/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

2770; 2002-02-01; I przejęcie; 5164; 2013-01-21; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy ogólno-administracyjno 1947 - 1955 sygn. 1-26 Sprawozdania z działalności GRN, zarządzenia i uchwały Prezydium GRN, plany pracy, sprawy organizacyjne, wybory sołtysów, zebrania sołtysów, wybory do Sejmu i rad narodowych, kontrole, zarządzenia polustracyjne, zmiany nazw miejscowości. 2. Sprawy majątkowo-finansowe 1947 - 1954 sygn. 27-53 Sprawy majątkowe gminy, sprawozdania rachunkowe, sprawy finansowo- budżetowe, budżety, podatki, inwestycje, sprawy budowlane i remontów. 3. Sprawy rolnictwa, przemysłu, rzemiosła i handlu 1947 - 1954 sygn. 54-66 Plany produkcyjne, sprawy hodowlane, zasiewów, leśne i łowieckie, handlu i rzemiosła. 4. Sprawy kulturalno-oświatowe, kościelne, sanitarno-porządkowe 1947 - 1954 sygn. 67-73 Walka z analfabetyzmem, tematy pogadanek, sprawy szkolnictwa i bibliotek, sprawy kościelne, grobownictwo. 5. Sprawy osiedleńcze i ruchu ludności 1945 - 1953 sygn. 74-81 Okólniki, zarządzenia, wykazy Niemców, sprawy osiedleńcze, ewidencja i spisy ludności, sprawy osadnictwa.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 81 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 96 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-04
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+