Zobacz opis archiwalny

Zespół 38-0 - Akta gminy Lewin Kłodzki powiat kłodzki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 38-0

Tytuł

Akta gminy Lewin Kłodzki powiat kłodzki

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 124 [j.a.], 1.33 [m.b.] w tym opracowanych: 102 [j.a.], 1.2 [m.b.] dokumentacja aktowa: 124 [j.a.], 1.33 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

1992 r., 38, Nab., 1994 r., 386, Nab., 1998 r., 675, Nab., Nab.: 1748, 2007 r..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

0; ; ; 1748; 2007-05-07; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: 1.Sprawy ogólno-organizacyjne, 1945-1954, sygn. 1-37 + aneks: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a (przepisy i zarządzenia, sprawozdania, protokoły zebrań GRN, plany pracy, zebrania gromadzkie, narady sołtysów), 2.Sprawy budżetowo-finansowe, 1945-1954, sygn. 38-70 (sprawozdania budżetowe, sprawozdania rachunkowe, zestawienia podatkowe, rejestry wymiarowe), 3.Sprawy socjalno-kulturalne, 1949, sygn. 71 (rejestry analfabetów), 4.Sprawy gospodarki komunalnej, 1946-1948, sygn 72-74 (majątek gminy, nieruchomosci), 5.Sprawy rolnictwa, 1945-1953, sygn. 75-91 + aneks: 6a, 7a, 8a (sprawy osiedleńcze, mechanizacja rolnictwa, wykazy gospodarstw), 6.Urząd Stanu Cywilnego, 1946-1948, sygn. aneks: 9a (wykazy zgonów), 7.Sprawy inne, 1945-1954, sygn. 92-93 (akta Polskiego Związku Zachodniego, wybory samorządowe). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy spis roboczy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2007-05-07
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+