Zobacz opis archiwalny

Zespół 87-0 - Akta gminy Legnickie Pole, pow. legnicki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 87-0

Tytuł

Akta gminy Legnickie Pole, pow. legnicki

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 233 [j.a.], 2.4 [m.b.] w tym opracowanych: 233 [j.a.], 2.4 [m.b.] dokumentacja aktowa: 233 [j.a.], 2.4 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

nab. 27/1956, 78/1959, 271/1963, 1910/2011 (korekta ewidencji)

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1910; 2011-09-01; dopływ; korekta ewidencji

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Zarząd Gminy: sprawy ogólnoorganizacyjne, 1945-1950, sygn. 1-26, majątek gminy, 1946-1950, sygn. 27-30, sprawy budowlane, 1945-1950, sygn. 31-36, statystyka, 1946-1950, sygn. 37-39, sprawy gospodarcze, 1945-1947, sygn. 40-41, sprawy finansowe, 1945-1950, sygn. 42-62, sprawy rolnictwa, 1945-1950, sygn. 63-80, sprawy osadnictwa, 1945-1949, sygn. 81-83, sprawy kultury i oświaty, 1945-1950, 84-89, sprawy zdrowia i opieki społecznej, 1945-1950, sygn. 90-91, 100-101, sprawy przemysłu i handlu, 1945-1950, sygn. 92-99, sprawy wojskowe, 1945-1946, sygn. 102-103, ewidencja ruchu ludności, 1945-1949, sygn. 104-106, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, 1945-1950, sygn. 107-114; Gminna Rada Narodowa: protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, protokoły posiedzeń komisji, statystyka, sprawy osobowe, wybory sołtysów, protokoły kontroli, sprawy rolnictwa, sprawy wyznań, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, gospodarka komunalno-mieszkaniowa, zatrudnienie, płace i normy, sprawy kulturalno-oświatowe, sprawy poufna, 1946-1954, sygn. 115-222; aneks: protokoły sesji, budżet, 1949-1953, sygn. 223-233

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletny

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2011-09-01
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Edyta Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+