Zobacz opis archiwalny

Zespół 759-0 - Akta Gminy Laskowice, pow. oławski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 759-0

Tytuł

Akta Gminy Laskowice, pow. oławski

Data(y)

  • 1957 - 1958 (Utworzenie)
  • 1945 - 1955 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dostateczny; Ogółem: 26 [j.a.], 0.25 [m.b.] w tym opracowanych: 26 [j.a.], 0.25 [m.b.] dokumentacja aktowa: 26 [j.a.], 0.25 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 5/1960r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1947-1954 sygn. 1-5 Protokoły z zebrań Rady i Prezydium, uchwały GRN, sprawozdania, rejestr spraw karnych. 2. Referat Finansowy 1949-1950 sygn. 6-8 Budżet gminy. 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1947-1954 sygn. 9-11 Księga inwentarzowa Szkoły Podstawowej w Grędzinie, przejęcie cegielni. 4. Aneks 1945-1957 sygn. 12-26 Sprawozdania rachunkowe, budżety, księgi biercze świadczeń w naturze. Kat. B-50 2 j.a. 1951-1954 Akta USC, wykazy imienne osób zameldowanych w gm. Laskowice.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2009-10-05
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+