Zobacz opis archiwalny

Zespół 30-0 - Akta gminy Lądek Zdrój powiat bystrzycki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 30-0

Tytuł

Akta gminy Lądek Zdrój powiat bystrzycki

Data(y)

  • 1955 (Utworzenie)
  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 345 [j.a.], 4.51 [m.b.] w tym opracowanych: 320 [j.a.], 4.1 [m.b.] dokumentacja aktowa: 345 [j.a.], 4.51 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

1992 r., 30, Nab., Nab. nr 2008, 2012 r..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

0; ; ; 2008; 2012-05-21; dopływ; spis zdawczo-odbiorczy nr 41; teczka osobowa pracownika zwolnionego

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: 1.Dział ogólno-organizacyjny, 1945-1954[1956], sygn. 1-84 (akta osobowe sołtysów i członków GRN, protokoły GRN, zaświadczenia, skargi i zażalenia), 2.Dział administracyjny, 1945-1954, syg. 85-151 (ewidencja i ruch ludnosci, ankiety personalne, sprawy aprowizacji, zaopatrzenia, gospodarka komunalna, opieka społeczna), 3.Dział gospodarki gminnej, 1945-1954, sygn. 152-304 (spis rolny, sprawy osiedleńcze, klasyfikacja gruntów, sprawy hodowlane i leśne, obowiązkowe dostawy), 4.Dział budżetowo-finansowy, 1947-1954[1955], sygn. 305-322 (sprawy finansowe i podatkowe). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku. Brak sygn.: 16, 159 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku).

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy spis roboczy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2012-05-21
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+