Zobacz opis archiwalny

Zespół 773-0 - Akta Gminy Kuźnica Cieszycka, pow. sycowski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 773-0

Tytuł

Akta Gminy Kuźnica Cieszycka, pow. sycowski

Data(y)

  • 1946 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dostateczny; Ogółem: 41 [j.a.], 0.4 [m.b.] w tym opracowanych: 41 [j.a.], 0.4 [m.b.] dokumentacja aktowa: 41 [j.a.], 0.4 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 3/1960

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1946-1953 sygn. 1-26, 36-37 Okólniki i zarządzenia, plany pracy, komisje Rady, protokoły posiedzeń Prezydium i GRN. 2. Referat Finansowy 1948-1953 sygn. 27-29, 38-39 Budżet i jego wykonanie. 2. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1946-1953 sygn. 30-31, 40 Sprawy oświaty, przemysłowe, drogi publiczne. 3. Referat Rolny 1951-1954 sygn. 32-35 Melioracje, osadnictwo. 4. Ewidencja i Kontrola Ruchu Ludności 1948-1952 sygn. 41 Ewidencja i kontrola ruchu ludności, spis ludności. Kat B-50 1951 Listy płac.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2009-10-06
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+