Zobacz opis archiwalny

Zespół 758-0 - Akta Gminy Kurów, pow. oławski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 758-0

Tytuł

Akta Gminy Kurów, pow. oławski

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dostateczny; Ogółem: 18 [j.a.], 0.11 [m.b.] w tym opracowanych: 17 [j.a.], 0.1 [m.b.] dokumentacja aktowa: 18 [j.a.], 0.11 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 5/1960r.; nab. 5377/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5377; 2013-02-01; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1945-1954 sygn. 1-10 Protokoły posiedzeń aktywu gminnego, Sesje, protokoły zebrań gromadzkich, statystyka, spisy ludności. 2. Referat Finansowy 1950 sygn. 11 Budżet. 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1945-1952 sygn. 12-13 Ewidencja świetlic, protokoły oszacowania budynków. 4. Referat Rolny 1946-1954 sygn. 14-17 Zagospodarowanie odłogów, dzierżawy, wnioski o przyznanie prawa własności.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 17 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 1 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-03-06
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+