Zobacz opis archiwalny

Zespół 928-0 - Akta gminy Gorce powiat wałbrzyski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 928-0

Tytuł

Akta gminy Gorce powiat wałbrzyski

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dostateczny; Ogółem: 30 [j.a.], 0.56 [m.b.] w tym opracowanych: 29 [j.a.], 0.55 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

2003 r., 1267, Nab., Nab. nr 1921, 2010 r..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1267; 2003-05-30; ; pierwsze przyjęcie, przyjęto z AP Wrocław Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie Gorcach. 1921; 2010-12-02; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: 1.Referat Ogólno-Administarcyjny, 1945-1954, sygn. 1-6, 15-23, protokoły z posiardzeń rady, prezydium, komisji, spisy ludności, ewidencja przedsiebiorstw. 2.Referat Finansowo-Budżetowy, 1945-1950, sygn. 7-9, 24-29, budżety, sprawozdania finansowe. 3.Referat Rolnictwa, 1945-1947, sygn. 10-11, spis powierzchni użytków rolnych i zwierząt gospodarskich. 4.Referat Gospodarki Komunalnej, 1945-1946, sygn. 12-14, wykaz lokali mieszkalnych i nieruchomości. Część nieopracowana: -1j.a., 0,01 mb, nabytek nr 1921, 2010 r. Zmiana nazwy zespołu z: Gminna Rada Narodowa w Gorcach powiat wałbrzyski, na: Akta gminy Gorce powiat wałbrzyski; decyzja Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu, z dnia 14 października 2004 roku.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

dawne miejsce przechowywania zespołu (części zaspołu): Archiwum Państwowe Oddział Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach: przyjęcie 12.06.1956 r., Nab. Nr 23; dawny nr zespołu: 106.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2010-12-02
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+