Zobacz opis archiwalny

Zespół 785-0 - Akta Gminy Gniechowice, pow. wrocławski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 785-0

Tytuł

Akta Gminy Gniechowice, pow. wrocławski

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 220 [j.a.], 2.83 [m.b.] w tym opracowanych: 210 [j.a.], 2.73 [m.b.] dokumentacja aktowa: 220 [j.a.], 2.83 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 8/1960r.; nab. 5335/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5335; 2013-01-29; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1945-1954 sygn. 1-36 Protokoły posiedzeń, z zebrań gromadzkich, Komisje Rady, odprawy sołtysów, sprawy organizacyjne gminy i gromad, rejestry spraw karnych, szkody wojenne, wykazy, szkic monograficzny powiatu wrocławskiego, sprawozdania statystyczne i opisowe, wykazy Niemców do wysiedlenia, sprawozdania z działalności Zarządu Gminnego. 2. Referat Finansowy 1945-1953 sygn. 37-63 Budżet roczny, sprawozdania finansowe. 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1946-1954 sygn. 64-81 Szarwark, szkolnictwo, oświata, opieka nad zabytkami, pomoc społeczna, sprawy mieszkaniowe, aprowizacja. 4. Referat Rolny 1946-1954 sygn. 82-119 Osadnictwo i rolnictwo, akcja siewna, plany skupu, spisy zwierząt gospodarskich, osadnictwo wiejskie. 5. Biuro Ewidencji Ludności 1945-1953 sygn. 120-205 Spisy ludności niemieckiej i polskiej, księgi kontroli ruchu ludności, domowe księgi meldunkowe. 6. Aneks 1950-1953 sygn. 206-208 Terminarz posiedzeń Prezydium, szkolenie pracowników Zarządu, budżet. 7. Aneks. Referat Ogólno - Administracyjny 1952-1953 sygn. 209-210 Protokoły posiedzeń GRN Akta kat: BE-50: 1945-1953 Listy płac pracowników Gminy, akta osobowe, umowy dzierżawy, ewidencja nieruchomości, ewidencja ruchu ludności, wykazy dowodów osobistych.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

nie można ustalić

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 210 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 10 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-03-01
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+