Zobacz opis archiwalny

Zespół 778-0 - Akta Gminy Gądkowice, pow. milicki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 778-0

Tytuł

Akta Gminy Gądkowice, pow. milicki

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dostateczny; Ogółem: 52 [j.a.], 0.55 [m.b.] w tym opracowanych: 48 [j.a.], 0.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 52 [j.a.], 0.55 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 6/1960; nab. 1773/1991;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1945-1954 sygn. 1-20 Okólniki i zarządzenia, plany pracy, komisje Rady, protokoły posiedzeń Prezydium, statystyka. 2. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1945-1949 sygn. 21-32 Drogi , mosty, place publiczne, oświata, kultura i sztuka, budownictwo, majątek gminy. 3. Referat Rolny 1945-1950 sygn. 33-43 Sprawy rolnictwa i osadnictwa, hodowla, wnioski o przyznanie prawa własności. 4. Ewidencja i Kontrola Ruchu Ludności 1945-1947 sygn. 44-45 Ewidencja ludności. 5. Aneks 1945-1948 sygn. 46-48 Sprawozdania, posiedzenia burmistrzów, wójtów i sekretarzy, ewidencja sołtysów i członków GRN.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 48 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 4 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2011-06-07
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+