Zobacz opis archiwalny

Zespół 23-0 - Akta gminy Dziwiszów
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 23-0

Tytuł

Akta gminy Dziwiszów

Data(y)

  • 1583 - 1930 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1583 - 1930 (Utworzenie) Gemeinde Berbisdorf
  • 1583 - 1930 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dostateczny; Ogółem: 139 [j.a.], 3.9 [m.b.] w tym opracowanych: 139 [j.a.], 3.9 [m.b.] dokumentacja aktowa: 139 [j.a.], 3.9 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

Akta byłego Stadt- und Kreisarchiv Hirschberg - odziedziczono w 1951 roku po Archiwum Miejskim w Jeleniej Górze.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Statystyka, 1750-1751, 1766-1793, 1826-1866, 1874-1885, 1930, sygn. 1-6 2. Wybory, 1650-1750, 1848-1858, sygn. 7-8 3. Sprawy spadkowe i opiekuńcze, 1746-1792, 1827, 1829-1878, sygn. 10-16 4. Procesy i sprawy sądowe, 1719-1726, 1776-1879, sygn. 18-30 5. Umowy o kupno, dzierżawę, najem i łowiectwo, 1583-1917, sygn. 31-43 6. Sprawy policyjne i dochodzeniowe, 1826-1855, sygn. 44-48 7. Sprawy gruntowe i hipoteczne, 1810-1887, sygn. 49-59 8. Sprawy majątków, wykupu i uwłaszczenia, 1746-1832, 1838-1844, 1848-1857, 1930, sygn. 60-65 9. Sprawy granic, 1766-1908, sygn. 66-67 10. Zarządzenia i okólniki, 1655-1813, 1835-1875, sygn. 68-92 11. Podatki i opłaty, 1705-1874, sygn. 93-106 12. Finanse gminy, 1660-1719, 1721-1761, 1763-1877, sygn. 107-123 13. Sprawy budowlane, 1788-1867, sygn. 124 14. Młynarstwo, 1750-1800, 1855-1858, sygn. 125-126 15. Sprawy kościelne i szkolne, 1767-1769, 1829-1831, sygn. 127-128 16. Sprawy ochrony zdrowia, 1831-1832, 1877-1878, sygn. 129-130 17. Opieka społeczna, 1746-1887, sygn. 131-133 18. Sprawy wojskowe, 1656-1751, 1760-1883, sygn. 134-137 19. Varia, 1603-1927, sygn. 138-139

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

częściowo

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

ok. 40%

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. jeleniogórskiego, sporządził w dn. 4-9.VI 1962 r. Czesław Margas. Inwentarz zespołu do bazy danych IZA.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-02
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+