Zobacz opis archiwalny

Zespół 35-0 - Akta gminy Duszniki Zdrój powiat kłodzki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 35-0

Tytuł

Akta gminy Duszniki Zdrój powiat kłodzki

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 106 [j.a.], 1.71 [m.b.] w tym opracowanych: 99 [j.a.], 1.65 [m.b.] dokumentacja aktowa: 106 [j.a.], 1.71 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

1992 r., 35, Nab., 1994 r., 390, Nab., 2003 r., 849, Nab..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

0; ; ; 849; 2003-07-21; Dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: 1.Sprawy ogólno-organizacyjne, 1945-1954, sygn. 1-31 + aneks: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a (sprawozdania sytuacyjne, protokoły kontroli, okólniki i zarządzenia, plany pracy, sprawozdania, sprawy osobowe członków rady, osadnictwo i repartiacja, ewidencja i kontrola ruchu ludności), 2.Sprawy budżetowo-finansowe, 1947-1951, sygn. 32-41 + aneks: 6a (budżety, dochody gminne, dochody obce, sprawozdania podatkowe) 3.Sprawy socjalno-kulturalne, 1945-1954, sygn. 42-45 (kultura fizyczna i zdrowie, organizacja instytucji kultury), 4.Sprawy gospodarki komunalnej, 1945-1953, sygn. 46-53 (przejmowanie nieruchomości poniemieckich, gospodarka lokalowa, drogi i place publiczne), 5.Sprawy rolnictwa, 1945-1950, sygn. 54-90 (wykazy gospodarstw, sprawy produkcji rolnej, klasyfikacja gruntów, deklaracje stanu posiadania gruntów, sprawy podatkowe), 6.Sprawy inne, 1945-1954, sygn. 91-93 (sprawy przemysłu i handlu, protokoły zdawczo-odbiorcze gospodarstw rolnych). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy spis roboczy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2006-01-05
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+