Zobacz opis archiwalny

Zespół 26-0 - Akta gminy Domaszków powiat bystrzycki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 26-0

Tytuł

Akta gminy Domaszków powiat bystrzycki

Data(y)

  • 1955 (Utworzenie)
  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 203 [j.a.], 1.51 [m.b.] w tym opracowanych: 183 [j.a.], 1.3 [m.b.] dokumentacja aktowa: 203 [j.a.], 1.51 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

1992r., 26, Nab., Nab. nr 2009, 2012 r..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

0; ; ; 2009; 2012-05-21; dopływ; spis zdawczo-odbiorczy nr 42; teczka osobowa pracownika zwolnionego

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: 1.Dział ogólno-organizacyjny, 1946-1954, sygn. 1-28 (protokoły posiedzeń GRN, zebrania ciał samorządowych, protokoły kontroli), 2.Dział gospodarki gminnej, 1946-1954, sygn. 29-43 (majatek gminy i gromad, przemysł i handel, budowy, drogi i mosty), 3.Dział adminisytacyjny, 1945-1954, sygn. 44-62 (spis mężczyzn według roczników, walka z analfabetyzmem, oświata i kultura, ewidencja i ruch ludności), 4.Dział budżetowo-finansowy, 1945-1954[1956], sygn. 63-184 (preliminarze, budżety, sprawozdania rachunkowe, rejestry podatkowe, książki meldunkowe, statystyka ludnościowa i gospodarcza). Brak sygn.: 45 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy spis roboczy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2012-05-21
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+