Zobacz opis archiwalny

Zespół 765-0 - Akta Gminy Dobroszyce, pow. oleśnicki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 765-0

Tytuł

Akta Gminy Dobroszyce, pow. oleśnicki

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dostateczny; Ogółem: 192 [j.a.], 2.06 [m.b.] w tym opracowanych: 190 [j.a.], 2 [m.b.] dokumentacja aktowa: 192 [j.a.], 2.06 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 4/1960r.; nab. 5378/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5378; 2013-02-01; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1947-1954 sygn. 1-47, 186-188 Protokoły posiedzeń Prezydium, Sesji GRN, Komisje Rady, plany pracy, sprawozdania, skargi i zażalenia. 2. Referat Finansowy 1946-1954 sygn. 48-79 Budżet, sprawozdania rachunkowe, podatki, wykazy gospodarstw indywidualnych. 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1949-1953 sygn. 80-83, 189 Sprawy gospodarki komunalnej. 4. Referat Rolny 1946-1954 sygn. 84-178 Plany produkcji, melioracje, osadnictwo, arkusze wymiarowe obowiązkowych dostaw, rejestry dostaw, sprawozdania. 5. Biuro Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności 1945-1953 sygn. 179-185, 190 Statystyka ludności, książki meldunkowe, spisy ludności gminy Dobroszyce. Kat. B 5 j.a. 1950-1955

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 190 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 2 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-03-06
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+