Zobacz opis archiwalny

Zespół 27-0 - Akta gminy Długopole Zdrój powiat bystrzycki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 27-0

Tytuł

Akta gminy Długopole Zdrój powiat bystrzycki

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 92 [j.a.], 0.89 [m.b.] w tym opracowanych: 85 [j.a.], 0.6 [m.b.] dokumentacja aktowa: 92 [j.a.], 0.89 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

1992 r., 27, Nab., 1998 r., 673, Nab., nab. nr 2169, 2014 r..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

0; ; ; 2169; 2014-07-15; dopływ; akta osobowe

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: 1.Dział ogólno-organizacyjny, 1945-1954, sygn. 1-16 (protokoły posiedzeń PGRN, sprawozdania, plany pracy komisji, protokoły sesji), 2.Dział budżetowo-finansoowy, 1945-1954, sygn. 17-27 (budżety, sprawozdania rachunkowe, sprawy podatkowe i preliminarze), 3.Dział gospodarki gminnej, 1945-1954, sygn. 28-44 (spis rolny, produkcja zwierzęca, sprawy osiedleńcze, pomoc sąsiedzka i akcja siewna), 4.Dział administracyjny, 1945-1954, sygn. 45-85 (sprawy oświatowe, wybory sołtysów, sprawy wojskowe). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy spis roboczy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-15
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+