Zobacz opis archiwalny

Zespół 799-0 - Akta Gminy Czernina, pow. górowski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 799-0

Tytuł

Akta Gminy Czernina, pow. górowski

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dostateczny; Ogółem: 102 [j.a.], 1.18 [m.b.] w tym opracowanych: 95 [j.a.], 1.1 [m.b.] dokumentacja aktowa: 102 [j.a.], 1.18 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 236/1968r.; nab. 5382/2013

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5382; 2013-02-01; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy Ogólno - Administracyjne 1945-1954 sygn. 1-46 Zarządzenia, statuty, protokoły kontroli, protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium, uchwały GRN, plany pracy i sprawozdania, komisje Rady, posiedzenia i odprawy sołtysów. 2. Sprawy Budżetowo - Finansowe 1946-1953 sygn. 47-65 Budżet, roczne sprawozdania finansowe. 3. Gospodarka Komunalna 1947-1951 sygn. 66-68 Majątek samorządowy, drogi, place. 4. Rolnictwo i Osadnictwo 1945-1954 sygn. 69-95 Plany produkcji rolnej, statystyka rolna, hodowla, melioracja, sprawy osiedleńcze.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

nie można ustalić

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 95 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 7 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-03-06
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+