Zobacz opis archiwalny

Zespół 74-0 - Akta gminy Chrośnica
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 74-0

Tytuł

Akta gminy Chrośnica

Data(y)

  • 1540 - 1938 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1540 - 1938 (Utworzenie) Gemeinde Ludwigsdorf
  • 1540 - 1938 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 60 [j.a.], 1.7 [m.b.] w tym opracowanych: 60 [j.a.], 1.7 [m.b.] dokumentacja aktowa: 60 [j.a.], 1.7 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

Nab. 92/1957

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Statystyka i wykazy mieszkańców, 1753-1754, 1763-1805, sygn. 1-16 2. Sprawy metrykalne i spisy poborowych, 1768, 1794-1815, 1830, sygn. 17-19 3. Sprawy prawno-majątkowe, 1540-1844, sygn. 20-32 4. Zarządzenia władz zwierzchnich, 1756-1836, sygn. 33-41 5. Sprawy podatkowe i kasowe, 1757-1870, sygn. 42-54 6. Rzemiosło i przemysł, 1859, sygn. 55 7. Sprawy kościelne, 1715-1764, sygn. 56-57 8. Opieka społeczna, 1831-1846, 1937-1938, sygn. 58-59 9. Varia (pomiary meteorologiczne), 1924-1931, sygn. 60

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

trudny do oszacowania

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. lwóweckiego, sporządził w dn. 14 VI 1973 r. Czesław Margas. Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-03
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+