Zobacz opis archiwalny

Zespół 19-0 - Akta gminy Chromiec
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 19-0

Tytuł

Akta gminy Chromiec

Data(y)

  • 1678 - 1880 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1678 - 1880 (Utworzenie) Gemeinde Ludwigsdorf
  • 1678 - 1880 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 12 [j.a.], 0.22 [m.b.] w tym opracowanych: 12 [j.a.], 0.22 [m.b.] dokumentacja aktowa: 12 [j.a.], 0.22 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

Akta byłego Stadt- und Kreisarchiv Hirschberg - odziedziczono w 1951 roku po Archiwum Miejskim w Jeleniej Górze.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy sądowe, 1681-1823, sygn. 1-2 2. Sprawy prawno-gruntowe, 1678-1874, sygn. 3-5 3. Okólniki gminne i korespondencja, 1690-1876, sygn. 6-7 4. Sprawy podatków, 1725-1772, sygn. 8 5. Sprawy rachunkowe, 1681-1787, sygn. 9 6. Sprawy biednych, 1739-1779, sygn. 10 7. Sprawy wojskowe, 1702-1765, 1838-1880, sygn. 11-12

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

szczątkowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. jeleniogórskiego, sporządził w dn. 4-9.VI 1962 r. Czesław Margas. Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-02
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+