Opções de navegação para o objeto de informação

Navegar Descrição arquivística

Título Nível Instituição arquivística
Żmigrodzkie Zakłady Roszarnicze w Żmigrodzie, pow. milicki Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Transportowców i Drogowców. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczości Pracy. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Rolnych - Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Włókienniczego,Odzieżowego i Skórzanego. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukierniczego. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Budowlanego. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Poligrafii - Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych przy Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych Koło przy Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych Koło i Rada Miejscowa przy Prezydium Rady Narodowej we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych. Rada Zakładowa Przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lubaniu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych Rada Miejscowa i Rada Zakładowa przy PWRN we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Łączności -Zarząd Okręgu we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki -Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Energetyki - Zarząd Okręgu Dolnośląskiego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Metalowców. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Marynarzy i Portowców. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Kolejarzy - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Hutników w Polsce - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Górników w Polsce Zarząd Okręgowy w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Związek Zawodowy Górników - Zarząd Okręgu w Wałbrzychu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Związek Zawodowy Chemików - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Wysiedlonych Wierzycieli Skarbu Państwa we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Walki Młodych- Zarzad Wojewódzki we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Spółdzielni Spożywców - Oddział Okręgowy we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Spółdzielni Pracy - Oddział we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Spółdzielni Mleczarskich w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Związek Samopomocy Chłopskiej - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Rewizyjny Spółdzielni RP - Okręg Wrocław Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Polskich Artystów Plastyków Oddział w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Związek Polskich Artystów Plastyków - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Parafii Ewangelickich we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Osadników Wojskowych - Okręg Wrocław Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP-Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności - Wrocławski Okręg Wojewódzki Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Ogniska w Jedlinie Zdroju Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Nauczycielstwa Polskiego - Oddział Powiatowy w Oleśnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Młodzieży Polskiej. Zarząd Powiatowy w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Młodzieży Polskiej. Zarząd Miejski w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Młodzieży Polskiej - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Inwalidów Wojennych RP - Zarząd Okręgowy na Województwo Dolnośląskie we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Inwalidów Wojennych Oddział w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Związek Gospodarczy Spółdzielni RP "SPOŁEM" - Delegatura Zarządu we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Gospodarczy Spółdzielni "Społem" Oddział Okręgowy w Wałbrzychu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Usługowych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Skórzanych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Odzieżowo - Włókienniczych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Metalowo - Elektrycznych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Drzewnych i Wytwórczości Różnej we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Chemiczno - Mineralnych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Budowlanych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Związek "Samopomocy Chłopskiej" Zarząd Powiatowy w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zrzeszenie Uprawy Ziemi im."22-Lipca" w Skrzynce powiat bystrzycki Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zrzeszenie Uprawy Ziemi im. 22 Lipca w Podolanach, pow. złotoryjski Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zrzeszenie Spółdzielcze Wozaków "Zgoda" w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zrzeszenie Rolnicze im."Thaelmanna" w Dębowinie powiat ząbkowicki Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zrzeszenie Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego "Zachód" we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zrzeszenie Przedsiębiorców Gorzelni Rolniczych - Oddział we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zrzeszenie Producentów Wyposażenia Technicznego dla Handlu i Usług "WUTEH" we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Wałbrzychu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zootechniczny Zakład Doświadczalny Czechnica w Siechnicy, pow. wrocławski Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Złotoryjskie Zakłady Wyrobów Filcowych w Złotoryi Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zjednoczony Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Warszawie Zarząd Oddziału w Trzebnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczone Zakłady Przemysłu Farmaceutycznego – Wytwórnia Nr 6 w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zjednoczone Zakłady Przemysłu Farmaceutycznego – Wytwórnia Nr 5 w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zjednoczone Zakłady Porcelany w Solicach Zdroju Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zjednoczone Zakłady Ceramiki Stołowej "Cerpol" w Wałbrzychu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe "Kalambur" Ośrodek Teatru Otwartego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Przemysłu Węgla Brunatnego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Przemysłu Mleczarskiego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Przemysłu Maszynowego - Fabryka Maszyn i Odlewnia Żeliwa Kłodzko Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego.Dyrekcja Okręgu Dolnego Śląska w Świdnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Przemysłu Ceramiki Budowlanej w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zjednoczenie Przedsiębiorstw Komunalnych w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zjednoczenie Producentów Wyposażenia Technicznego Handlu i Usług "WUTEH" we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rybackich w Miliczu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych Ząbkowice z siedzibą we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych Wrocław - Północ Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych Wrocław - Południe Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Kamieniołomów Drogowych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Hut Szkła Okręgu Dolnego Śląska w Jeleniej Górze - Huty: Batorów, Duszniki, Lasówka, Szczytna Śląska, Polanica Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zjednoczenie Budownictwa Wodnego i Melioracji we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Budownictwa Rolniczego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Budownictwa Przemysłowego "Zachód" we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Ziemskie Towarzystwo Kredytowe Księstwa Świdnicko-Jaworskiego w Jaworze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Ziebern Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zg. 16/35 Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zg 89/32 - dokumenty Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zg 5/32- dokumenty Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zg 2/36 - dokumenty Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. w Polanicy - Zdroju Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zespół Usług Projektowych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zespół Szkół Zawodowych w Wałbrzychu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zespół Szkół Technicznych Górnictwa Rud KGHM w Lubinie Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zespół Szkół Specjalnych w Centrum Pneumonologii Dziecięcej w Karpaczu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zespół Szkół Pedagogicznych i Ogólnokształcących we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zespół Szkół Energetycznych w Wałbrzychu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zespół Składnic Lasów Państwowych w Kłodzku Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zespół Sanatoriów Dziecięcych "Czermna-Bukowina" w Kudowie Zdroju Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zespół Opieki Zdrowotnej w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kowarach Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zespół Opieki Zdrowotnej w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zeidlitz - Trütschler Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zdjęcia i materiały Jerzego Gołaczyńskiego - posła na Sejm RP X kadencji Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zbiór wspomnień powojennych ( po 1945 roku) Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór tłoków i stempli pieczętnych Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór szczątków zespołów PRL. Kolekcja II Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zbiór szczątków zespołów podworskich Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór szczątków akt instytucji bankowych Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór szczatków zespołów poniemieckich. Kolekcja I Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zbiór szczatków zespołów gmin powiatu lubańskiego Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zbiór Różnych Zespołów Katolickich Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór Różnych Zespołów Ewangelickich Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór Recesów Uwłaszczeniowych z powiatu Trzebnica Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór Recesów Uwłaszczeniowych z powiatu Syców Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór Recesów Uwłaszczeniowych z powiatu Strzelin Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór Recesów Uwłaszczeniowych z powiatu Oława Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór Recesów Uwłaszczeniowych z powiatu Góra Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór planów ulic,placów,mostów,wiaduktów,tuneli oraz poszczególnych osiedli miasta Wrocławia Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór Planów architektonicznych miasta Lubania Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zbiór materiałów dotyczących miasta Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór map topograficznych Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór map administracyjnych Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór luźnych pieczęci Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór ksiąg metrykalnych powiatu złotoryjskiego Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór ksiąg metrykalnych powiatu średzkiego Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór ksiąg metrykalnych powiatu legnickiego Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór ksiąg metrykalnych powiatu jaworskiego Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór ksiąg metrykalnych parafii katolickich powiatu lubańskiego Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zbiór ksiąg metrykalnych parafii ewangelickich powiatu lubańskiego Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zbiór ksiąg kondolencyjnych Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zbiór Ksiąg Cmentarnych miasta Wrocławia Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór kartograficzny Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zbiór kart pocztowych, folderów, slajdów, zdjęć itp. wydawców z Kotliny Jeleniogórskiej Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zbiór ikonograficzny po 1945 roku Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zbiór ikonograficzny do 1945 roku Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zbiór ikonograficzny Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór fotogramów miasta Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór dokumentów: cesarskich, królewskich, książęcych, władz administracyjnych, stanów szlacheckich, miejskich, kościelnych Fundo Archiwum Państwowe w Szczecinie
Zbiór dokumentacji dotyczącej wydawanych dowodów osobistych z terenu powiatu głogowskiego Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór atlasów geograficznych i budowlanych Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór akt osiedleńczych powiatu złotoryjskiego Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór akt osiedleńczych powiatu zgorzeleckiego Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zbiór akt osiedleńczych powiatu ząbkowickiego Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zbiór akt osiedleńczych powiatu wrocławskiego Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór akt osiedleńczych powiatu wałbrzyskiego Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zbiór akt osiedleńczych powiatu świdnickiego Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zbiór akt osiedleńczych powiatu średzkiego Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór akt osiedleńczych powiatu sycowskiego Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór akt osiedleńczych powiatu polkowickiego Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór akt osiedleńczych powiatu noworudzkiego Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zbiór akt osiedleńczych powiatu milickiego Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór akt osiedleńczych powiatu lubińskiego Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór akt osiedleńczych powiatu legnickiego Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór akt osiedleńczych powiatu kłodzkiego Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zbiór akt osiedleńczych powiatu jaworskiego Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór akt osiedleńczych powiatu głogowskiego Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór akt osiedleńczych powiatu bystrzyckiego Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zbiór akt górnołużyckich Wilhelma Bölsche ze Szklarskiej Poręby Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zbiór afiszy i plakatów Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór afiszów i plakatów Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiory Muzeum Regionalnego w Bogatyni Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zbiory kartograficzne miasta Lubania Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zarząd Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Wojewódzki Ligi Kobiet Polskich w Wałbrzychu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Terenów Zielonych miasta Wrocławia Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Przemkowskiego Parku Krajobrazowego w Przemkowie Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Państwowy Zakładów Włókienniczych W.Jordan w Kunowie k. Nowej Rudy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Okręgowy Dróg Wodnych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski w Złotoryi Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Miejski w Świerzawie Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Miejski w Prochowicach Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Miejski w Międzyborzu, pow. sycowski Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski w Lubinie Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Miejski w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Miejski w Lądku Zdroju powiat bystrzycki Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski w Jaworze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Miejski w Głogowie Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Miejski w Dusznikach Zdroju powiat kłodzki Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski w Chojnowie Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Miejski w Chocianowie Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Miejski w Bardzie (Śląskim) powiat ząbkowicki Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski miasta Wrocławia Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Żmigrodzie,pow. milicki Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Złotym Stoku powiat ząbkowicki Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Ziębicach powiat ząbkowicki Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Wołowie Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Wiązowie, pow.strzeliński Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Wałbrzychu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Twardogórze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Trzebnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Świebodzicach powiat świdnicki Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Świdnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Środzie Śląskiej Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Ścinawie, pow. wołowski Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Szczawnie Zdroju powiat wałbrzyski Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Sycowie Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Strzelinie Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Strzegomiu powiat świdnicki Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Sobótce Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Sobięcinie powiat wałbrzyski Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Prusicach, pow. milicki Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Polanicy Zdroju powiat kłodzki Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Oławie Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Oleśnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Obornikach Śląskich, pow. Trzebnicki Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Niemczy powiat dzierżoniowski Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Miliczu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Międzylesiu powiat bystrzycki Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Mieroszowie powiat wałbrzyski Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Kątach Wrocławskich Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Dzierżoniowie Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Brochowie Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Boguszowie powiat wałbrzyski Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Bierutowie, pow. oleśnicki Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Bielawie powiat dzierżoniowski Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Białym Kamieniu powiat wałbrzyski Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Melioracji Komunalnych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Lasów Państwowych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Inwestycji Dorzecza Górnej Odry we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Gospodarki Odpadami we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Gminy w Kotli Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Stoszowicach Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Dróg Powiatowych w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego " Polar " we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakłady Wytwórcze Aparatury Pomiarowej "MERA-PAFAL" w Świdnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Urządzeń Klimatyzacyjno - Wentylacyjnych "Klimator" w Świebodzicach Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Urządzeń Górniczych "WAMAG" S.A. w Wałbrzychu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Radiowe "DIORA" w Dzierżoniowie Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Trzebieszowice" w Trzebieszowicach powiat bystrzycki Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Rafio" S.A. w Świebodzicach Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Intermoda" we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Elpo" w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakłady Przemysłu Odzieżowego "BOBO" w Piławie Górnej Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Przemysłu Lniarskiego w Lubawce Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zakłady Przemysłu Lniarskiego "LEN" w Kamiennej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Milana" w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Hanka" w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Delana" w Dzierżoniowie Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Przemysłowe R-1 w Kowarach Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zakłady Odlewnicze "ALWRO" we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakłady Metalurgiczne "Przemków" w Przemkowie Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakłady Mechaniczne "Legmet" w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakłady Maszyn Ceramicznych i Kamionki w Ziębicach Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Hutniczo - Przetwórcze Metali Nieżelaznych "Hutmen" we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakłady Górniczo-Hutnicze "Szklary" w Szklarach powiat ząbkowicki Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Górnicze "Nowy Kościół" w Nowym Kościele Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakłady Górnicze "Konrad" w Iwinach Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zakłady Energetyczne Okręgu Dolnośląskiego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakłady Chemiczne "Wizów" w Bolesławcu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zakłady Chemiczne "Viscoplast" we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakłady Chemiczne "Termoplast" w Mąkolnie powiat ząbkowicki Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi Cuprum we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakłady Aparatury Spawalniczej "ASPA" we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakłady Aparatury Elektrycznej "Mera-Refa" w Świebodzicach Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakładowy Komitet Frontu Narodowego w Hucie Karol w Wałbrzychu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakład Zastosowań Techniki Jądrowej "Polon" we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakład Usług Turystycznych "Jaskinia Niedźwiedzia" w Kletnie Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakład Urządzeń Górniczych "Lena" w Wilkowie Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kamiennej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zakład Studyjno-Projektowy Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakład Robót Górniczych, Odwodnieniowych i Rekultywacyjnych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakład Remontowo - Budowlany przy Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakład Produkcyjny Galanterii Odzieżowej "Progal" w Lipcach k/Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakład Karny w Oleśnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakład Karny w Kłodzku Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakład Karny dla Kobiet w Jaworze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakład Energetyczny Wrocław Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakład Energetyczny w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zakład Energetyczny Legnica Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakład Doświadczalny Politechniki Wrocławskiej "Hydro-Mech" w Kowarach Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zakład Doświadczalny Budowy Urządzeń i Aparatury Doświadczalnej Przemysłu Farb i Lakierów "DOZAFIL" we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakład Budownictwa Górniczo-Hutniczego (BGH-RM) w Lubinie Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakład Bieli Cynkowej "Oława" w Oławie Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakład Badań i Doświadczeń w Lubinie Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wystawa Dorobku Przemysłowego Ziem Zachodnich i Północnych - Wrocław 1985 Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wydział Powiatowy w Jaworze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wspólnota Nauk Różokrzyża we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wsie powiatu zgorzeleckiego Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Przemysłu Terenowego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Handlowych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zjednoczenie Budownictwa we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zakłady Włókien Sztucznych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zakłady Graficzne S.A. we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zakłady Elektroniczne we Wrocławiu - "Elwro" Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zakłady Chemii Gospodarczej "Pollena" we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zakłady Ceramiki Czerwonej Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Wydawnictwo Prasowe "RSW" Prasa-Książka-Ruch we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Towarzystwo Fotograficzne Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Remontowo - Montażowe Przemysłu Rolnego i Spożywczego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Informatyki Przemysłu Budowlanego we Wrocławiu - "ETOB" Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hodowli Roślin i Nasiennictwa "Centrala Nasienna" we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Geologiczno-Inżynierskie Budownictwa we Wrocławiu - "Geoprzem" Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 1 we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane "Zachód" we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Aptek we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Okręgowe Zakłady Zbożowe "PZZ" we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Okręgowe Zakłady Młynarskie Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Przemysłowego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Biuro Projektowo - Konstrukcyjne Maszyn Przemysłu Materiałów Budowlanych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławski Zarząd Budownictwa we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławski Park Kultury i Wypoczynku Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławski Ośrodek Kultury Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławski Ośrodek Badawczy we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławski Okręg Lasów Państwowych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławski Komitet Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławski Kombinat Budowy Domów we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławski Kombinat Budowlany we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławski Dom Usług Przemysłu Terenowego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Wytwórnia Sprzętu Medycznego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Wojewódzka Rada Narodowa we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Stocznia Rzeczna we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Przędzalnia Czesankowa "Wel-Tex" we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Gazownia Miejska we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Fabryka Urządzeń Mechanicznych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Fabryka Farb i Lakierów we Wrocławiu - "Polifarb" Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Dyrekcja Odbudowy we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Drukarnia Naukowa Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Drukarnia Kartograficzna we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Drukarnia Dziełowa we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Drukarnia Akcydensowa we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wolne państwo stanowe Chobienia - Herrschaft Köben Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojskowy Sąd Polskich Kolei Państwowych przy Dyrekcji Okręgowej PKP we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojskowa Prokuratura Rejonowa we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Zjednoczenie Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Zjednoczenie Przemysłu Mięsnego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Spożywczych Państwowego Przemysłu Terenowego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Państwowego Przemysłu Terenowego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Mechanizacji Rolnictwa we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Handlowych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Poligraficznych Przemysłu Terenowego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Renowacji Budynków we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Wałbrzychu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej "Piast-Tourist" w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej "Karkonosze" w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki Komunalnej we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Wałbrzychu - wybory samorządowe do rad gmin, rok 1994 Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Wałbrzychu - wybory samorządowe do rad gmin, rok 1990 Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Wałbrzychu - referendum gminne Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzkie Biuro Projektów we Wrocławiu Wielobranżowy Dział Terenowy w Świdnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzkie Biuro Projektów we Wrocławiu - Oddział Terenowy w Wałbrzychu. PT i dok.koszt.: budynek m.[...] Ścinawka Średnia Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzkie Biuro Projektów we Wrocławiu - Dział Terenowy w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzkie Biuro Projektów we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Biuro Projektów w Wałbrzychu z siedzibą w Kłodzku Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzkie Biuro Projektów w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzkie Biuro Projektów w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Terenów Rolnych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Wałbrzychu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Związek Towarzystw Ogrodów i Osiedli Działkowych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Wałbrzychu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Mleczarskich w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Mleczarskich w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Zespół Poselski w Wałbrzychu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Zarząd Weterynarii w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Zarząd Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Zarząd Przemysłu Terenowego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Przedsiebiorstw Budownictwa Terenowego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Młynów we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Młynów Gospodarczych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Jeleniej Górze z siedzibą w Lwówku Śląskim Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Zarząd Gospodarki Wodnej i Melioracji we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Dróg Lokalnych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zakład Weterynarii w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Zakład Weterynarii w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Zakład Transportu Mleczarskiego w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Zakład Katastralny we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Urząd Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Dzierżoniowie Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Urząd Statystyczny we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Urząd Statystyczny w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Urząd Statystyczny w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Urząd Pracy w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Urząd Pracy w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Szpital Zespolony w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Szpital Zespolony w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Szpital im. Józefa Babińskiego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Pełnomocnik Rządowy do Spraw Podatku Gruntowego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Pełnomocnik do Walki z Analfabetyzmem we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Piotrowicach Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Wałbrzychu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno - Konserwatorski we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Oddział Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Wałbrzychu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Oddział Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Komitet Żydów na Dolnym Śląsku Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego w Opolu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Obrońców Pokoju we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Obchodów 40 Rocznicy Powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Jedności Młodzieży we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Wałbrzychu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Inspektorat Kontroli Materiału Siewnego we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Nasiennej we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Dom Kultury we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Dom Kultury w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wałbrzychu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin w Wałbrzychu z siedzibą w Dzierżoniowie Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin w Jeleniej Górze z siedzibą we Lwówku Śląskim Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzka Spółdzielnia Budownictwa Wiejskiego w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Wałbrzychu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzka Rada Patiotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Wałbrzychu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzka Rada Narodowa we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzka Rada Narodowa w Wałbrzychu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzka Rada Narodowa w Legnicy Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzka Rada Narodowa w Jeleniej Górze Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna we Wrocławiu Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzka Komisja Wyborcza w Wałbrzychu - wybory Prezydenta RP, rok 1995 Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzka Komisja Wyborcza w Wałbrzychu - wybory Prezydenta RP, rok 1990 Fundo Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Resultados 1 a 500 de 6674

Páginas

resultados por pág.

Dofinansowano ze środków PW Kultura+