Opcje przeglądania obiektów informacyjnych

Przeglądaj Opis archiwalny

Tytuł Poziom Instytucja archiwalna
Żmigrodzkie Zakłady Roszarnicze w Żmigrodzie, pow. milicki Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Transportowców i Drogowców. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczości Pracy. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Rolnych - Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Włókienniczego,Odzieżowego i Skórzanego. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukierniczego. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Budowlanego. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Poligrafii - Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych przy Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych Koło przy Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych Koło i Rada Miejscowa przy Prezydium Rady Narodowej we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych. Rada Zakładowa Przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lubaniu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych Rada Miejscowa i Rada Zakładowa przy PWRN we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Łączności -Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki -Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Energetyki - Zarząd Okręgu Dolnośląskiego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Metalowców. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Marynarzy i Portowców. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Kolejarzy - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Hutników w Polsce - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Górników w Polsce Zarząd Okręgowy w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Związek Zawodowy Górników - Zarząd Okręgu w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Związek Zawodowy Chemików - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Wysiedlonych Wierzycieli Skarbu Państwa we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Walki Młodych- Zarzad Wojewódzki we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Spółdzielni Spożywców - Oddział Okręgowy we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Spółdzielni Pracy - Oddział we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Spółdzielni Mleczarskich w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Związek Samopomocy Chłopskiej - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Rewizyjny Spółdzielni RP - Okręg Wrocław Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Polskich Artystów Plastyków Oddział w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Związek Polskich Artystów Plastyków - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Parafii Ewangelickich we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Osadników Wojskowych - Okręg Wrocław Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP-Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności - Wrocławski Okręg Wojewódzki Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Ogniska w Jedlinie Zdroju Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Nauczycielstwa Polskiego - Oddział Powiatowy w Oleśnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Młodzieży Polskiej. Zarząd Powiatowy w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Młodzieży Polskiej. Zarząd Miejski w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Młodzieży Polskiej - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Inwalidów Wojennych RP - Zarząd Okręgowy na Województwo Dolnośląskie we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Inwalidów Wojennych Oddział w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Związek Gospodarczy Spółdzielni RP "SPOŁEM" - Delegatura Zarządu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Gospodarczy Spółdzielni "Społem" Oddział Okręgowy w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Usługowych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Skórzanych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Odzieżowo - Włókienniczych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Metalowo - Elektrycznych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Drzewnych i Wytwórczości Różnej we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Chemiczno - Mineralnych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Budowlanych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Związek "Samopomocy Chłopskiej" Zarząd Powiatowy w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zrzeszenie Uprawy Ziemi im."22-Lipca" w Skrzynce powiat bystrzycki Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zrzeszenie Uprawy Ziemi im. 22 Lipca w Podolanach, pow. złotoryjski Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zrzeszenie Spółdzielcze Wozaków "Zgoda" w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zrzeszenie Rolnicze im."Thaelmanna" w Dębowinie powiat ząbkowicki Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zrzeszenie Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego "Zachód" we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zrzeszenie Przedsiębiorców Gorzelni Rolniczych - Oddział we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zrzeszenie Producentów Wyposażenia Technicznego dla Handlu i Usług "WUTEH" we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zootechniczny Zakład Doświadczalny Czechnica w Siechnicy, pow. wrocławski Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Złotoryjskie Zakłady Wyrobów Filcowych w Złotoryi Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zjednoczony Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Warszawie Zarząd Oddziału w Trzebnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczone Zakłady Przemysłu Farmaceutycznego – Wytwórnia Nr 6 w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zjednoczone Zakłady Przemysłu Farmaceutycznego – Wytwórnia Nr 5 w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zjednoczone Zakłady Porcelany w Solicach Zdroju Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zjednoczone Zakłady Ceramiki Stołowej "Cerpol" w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe "Kalambur" Ośrodek Teatru Otwartego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Przemysłu Węgla Brunatnego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Przemysłu Mleczarskiego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Przemysłu Maszynowego - Fabryka Maszyn i Odlewnia Żeliwa Kłodzko Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego.Dyrekcja Okręgu Dolnego Śląska w Świdnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Przemysłu Ceramiki Budowlanej w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zjednoczenie Przedsiębiorstw Komunalnych w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zjednoczenie Producentów Wyposażenia Technicznego Handlu i Usług "WUTEH" we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rybackich w Miliczu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych Ząbkowice z siedzibą we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych Wrocław - Północ Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych Wrocław - Południe Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Kamieniołomów Drogowych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Hut Szkła Okręgu Dolnego Śląska w Jeleniej Górze - Huty: Batorów, Duszniki, Lasówka, Szczytna Śląska, Polanica Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zjednoczenie Budownictwa Wodnego i Melioracji we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Budownictwa Rolniczego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Budownictwa Przemysłowego "Zachód" we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Ziemskie Towarzystwo Kredytowe Księstwa Świdnicko-Jaworskiego w Jaworze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Ziebern Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zg. 16/35 Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zg 89/32 - dokumenty Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zg 5/32- dokumenty Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zg 2/36 - dokumenty Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. w Polanicy - Zdroju Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zespół Usług Projektowych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zespół Szkół Zawodowych w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zespół Szkół Technicznych Górnictwa Rud KGHM w Lubinie Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zespół Szkół Specjalnych w Centrum Pneumonologii Dziecięcej w Karpaczu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zespół Szkół Pedagogicznych i Ogólnokształcących we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zespół Szkół Energetycznych w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zespół Składnic Lasów Państwowych w Kłodzku Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zespół Sanatoriów Dziecięcych "Czermna-Bukowina" w Kudowie Zdroju Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zespół Opieki Zdrowotnej w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kowarach Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zespół Opieki Zdrowotnej w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zeidlitz - Trütschler Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zdjęcia i materiały Jerzego Gołaczyńskiego - posła na Sejm RP X kadencji Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zbiór wspomnień powojennych ( po 1945 roku) Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór tłoków i stempli pieczętnych Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór szczątków zespołów PRL. Kolekcja II Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zbiór szczątków zespołów podworskich Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór szczątków akt instytucji bankowych Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór szczatków zespołów poniemieckich. Kolekcja I Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zbiór szczatków zespołów gmin powiatu lubańskiego Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zbiór Różnych Zespołów Katolickich Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór Różnych Zespołów Ewangelickich Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór Recesów Uwłaszczeniowych z powiatu Trzebnica Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór Recesów Uwłaszczeniowych z powiatu Syców Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór Recesów Uwłaszczeniowych z powiatu Strzelin Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór Recesów Uwłaszczeniowych z powiatu Oława Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór Recesów Uwłaszczeniowych z powiatu Góra Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór planów ulic,placów,mostów,wiaduktów,tuneli oraz poszczególnych osiedli miasta Wrocławia Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór Planów architektonicznych miasta Lubania Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zbiór materiałów dotyczących miasta Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór map topograficznych Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór map administracyjnych Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór luźnych pieczęci Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór ksiąg metrykalnych powiatu złotoryjskiego Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór ksiąg metrykalnych powiatu średzkiego Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór ksiąg metrykalnych powiatu legnickiego Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór ksiąg metrykalnych powiatu jaworskiego Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór ksiąg metrykalnych parafii katolickich powiatu lubańskiego Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zbiór ksiąg metrykalnych parafii ewangelickich powiatu lubańskiego Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zbiór ksiąg kondolencyjnych Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zbiór Ksiąg Cmentarnych miasta Wrocławia Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór kartograficzny Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zbiór kart pocztowych, folderów, slajdów, zdjęć itp. wydawców z Kotliny Jeleniogórskiej Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zbiór ikonograficzny po 1945 roku Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zbiór ikonograficzny do 1945 roku Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zbiór ikonograficzny Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór fotogramów miasta Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór dokumentów: cesarskich, królewskich, książęcych, władz administracyjnych, stanów szlacheckich, miejskich, kościelnych Zespół Archiwum Państwowe w Szczecinie
Zbiór dokumentacji dotyczącej wydawanych dowodów osobistych z terenu powiatu głogowskiego Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór atlasów geograficznych i budowlanych Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór akt osiedleńczych powiatu złotoryjskiego Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór akt osiedleńczych powiatu zgorzeleckiego Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zbiór akt osiedleńczych powiatu ząbkowickiego Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zbiór akt osiedleńczych powiatu wrocławskiego Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór akt osiedleńczych powiatu wałbrzyskiego Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zbiór akt osiedleńczych powiatu świdnickiego Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zbiór akt osiedleńczych powiatu średzkiego Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór akt osiedleńczych powiatu sycowskiego Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór akt osiedleńczych powiatu polkowickiego Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór akt osiedleńczych powiatu noworudzkiego Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zbiór akt osiedleńczych powiatu milickiego Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór akt osiedleńczych powiatu lubińskiego Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór akt osiedleńczych powiatu legnickiego Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór akt osiedleńczych powiatu kłodzkiego Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zbiór akt osiedleńczych powiatu jaworskiego Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór akt osiedleńczych powiatu głogowskiego Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór akt osiedleńczych powiatu bystrzyckiego Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zbiór akt górnołużyckich Wilhelma Bölsche ze Szklarskiej Poręby Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zbiór afiszy i plakatów Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór afiszów i plakatów Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiory Muzeum Regionalnego w Bogatyni Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zbiory kartograficzne miasta Lubania Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zarząd Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Wojewódzki Ligi Kobiet Polskich w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Terenów Zielonych miasta Wrocławia Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Przemkowskiego Parku Krajobrazowego w Przemkowie Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Państwowy Zakładów Włókienniczych W.Jordan w Kunowie k. Nowej Rudy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Okręgowy Dróg Wodnych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski w Złotoryi Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Miejski w Świerzawie Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Miejski w Prochowicach Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Miejski w Międzyborzu, pow. sycowski Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski w Lubinie Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Miejski w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Miejski w Lądku Zdroju powiat bystrzycki Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski w Jaworze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Miejski w Głogowie Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Miejski w Dusznikach Zdroju powiat kłodzki Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski w Chojnowie Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Miejski w Chocianowie Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Miejski w Bardzie (Śląskim) powiat ząbkowicki Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski miasta Wrocławia Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Żmigrodzie,pow. milicki Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Złotym Stoku powiat ząbkowicki Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Ziębicach powiat ząbkowicki Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Wołowie Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Wiązowie, pow.strzeliński Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Twardogórze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Trzebnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Świebodzicach powiat świdnicki Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Świdnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Środzie Śląskiej Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Ścinawie, pow. wołowski Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Szczawnie Zdroju powiat wałbrzyski Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Sycowie Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Strzelinie Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Strzegomiu powiat świdnicki Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Sobótce Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Sobięcinie powiat wałbrzyski Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Prusicach, pow. milicki Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Polanicy Zdroju powiat kłodzki Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Oławie Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Oleśnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Obornikach Śląskich, pow. Trzebnicki Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Niemczy powiat dzierżoniowski Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Miliczu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Międzylesiu powiat bystrzycki Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Mieroszowie powiat wałbrzyski Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Kątach Wrocławskich Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Dzierżoniowie Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Brochowie Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Boguszowie powiat wałbrzyski Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Bierutowie, pow. oleśnicki Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Bielawie powiat dzierżoniowski Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Białym Kamieniu powiat wałbrzyski Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Melioracji Komunalnych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Lasów Państwowych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Inwestycji Dorzecza Górnej Odry we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Gospodarki Odpadami we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Gminy w Kotli Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Stoszowicach Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Dróg Powiatowych w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego " Polar " we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakłady Wytwórcze Aparatury Pomiarowej "MERA-PAFAL" w Świdnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Urządzeń Klimatyzacyjno - Wentylacyjnych "Klimator" w Świebodzicach Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Urządzeń Górniczych "WAMAG" S.A. w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Radiowe "DIORA" w Dzierżoniowie Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Trzebieszowice" w Trzebieszowicach powiat bystrzycki Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Rafio" S.A. w Świebodzicach Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Intermoda" we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Elpo" w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakłady Przemysłu Odzieżowego "BOBO" w Piławie Górnej Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Przemysłu Lniarskiego w Lubawce Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zakłady Przemysłu Lniarskiego "LEN" w Kamiennej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Milana" w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Hanka" w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Delana" w Dzierżoniowie Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Przemysłowe R-1 w Kowarach Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zakłady Odlewnicze "ALWRO" we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakłady Metalurgiczne "Przemków" w Przemkowie Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakłady Mechaniczne "Legmet" w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakłady Maszyn Ceramicznych i Kamionki w Ziębicach Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Hutniczo - Przetwórcze Metali Nieżelaznych "Hutmen" we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakłady Górniczo-Hutnicze "Szklary" w Szklarach powiat ząbkowicki Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Górnicze "Nowy Kościół" w Nowym Kościele Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakłady Górnicze "Konrad" w Iwinach Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zakłady Energetyczne Okręgu Dolnośląskiego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakłady Chemiczne "Wizów" w Bolesławcu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zakłady Chemiczne "Viscoplast" we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakłady Chemiczne "Termoplast" w Mąkolnie powiat ząbkowicki Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi Cuprum we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakłady Aparatury Spawalniczej "ASPA" we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakłady Aparatury Elektrycznej "Mera-Refa" w Świebodzicach Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakładowy Komitet Frontu Narodowego w Hucie Karol w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakład Zastosowań Techniki Jądrowej "Polon" we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakład Usług Turystycznych "Jaskinia Niedźwiedzia" w Kletnie Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakład Urządzeń Górniczych "Lena" w Wilkowie Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kamiennej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zakład Studyjno-Projektowy Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakład Robót Górniczych, Odwodnieniowych i Rekultywacyjnych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakład Remontowo - Budowlany przy Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakład Produkcyjny Galanterii Odzieżowej "Progal" w Lipcach k/Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakład Karny w Oleśnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakład Karny w Kłodzku Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakład Karny dla Kobiet w Jaworze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakład Energetyczny Wrocław Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakład Energetyczny w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zakład Energetyczny Legnica Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakład Doświadczalny Politechniki Wrocławskiej "Hydro-Mech" w Kowarach Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zakład Doświadczalny Budowy Urządzeń i Aparatury Doświadczalnej Przemysłu Farb i Lakierów "DOZAFIL" we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakład Budownictwa Górniczo-Hutniczego (BGH-RM) w Lubinie Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakład Bieli Cynkowej "Oława" w Oławie Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakład Badań i Doświadczeń w Lubinie Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wystawa Dorobku Przemysłowego Ziem Zachodnich i Północnych - Wrocław 1985 Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wydział Powiatowy w Jaworze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wspólnota Nauk Różokrzyża we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wsie powiatu zgorzeleckiego Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Przemysłu Terenowego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Handlowych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zjednoczenie Budownictwa we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zakłady Włókien Sztucznych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zakłady Graficzne S.A. we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zakłady Elektroniczne we Wrocławiu - "Elwro" Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zakłady Chemii Gospodarczej "Pollena" we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zakłady Ceramiki Czerwonej Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Wydawnictwo Prasowe "RSW" Prasa-Książka-Ruch we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Towarzystwo Fotograficzne Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Remontowo - Montażowe Przemysłu Rolnego i Spożywczego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Informatyki Przemysłu Budowlanego we Wrocławiu - "ETOB" Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hodowli Roślin i Nasiennictwa "Centrala Nasienna" we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Geologiczno-Inżynierskie Budownictwa we Wrocławiu - "Geoprzem" Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 1 we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane "Zachód" we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Aptek we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Okręgowe Zakłady Zbożowe "PZZ" we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Okręgowe Zakłady Młynarskie Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Przemysłowego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Biuro Projektowo - Konstrukcyjne Maszyn Przemysłu Materiałów Budowlanych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławski Zarząd Budownictwa we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławski Park Kultury i Wypoczynku Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławski Ośrodek Kultury Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławski Ośrodek Badawczy we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławski Okręg Lasów Państwowych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławski Komitet Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławski Kombinat Budowy Domów we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławski Kombinat Budowlany we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławski Dom Usług Przemysłu Terenowego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Wytwórnia Sprzętu Medycznego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Wojewódzka Rada Narodowa we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Stocznia Rzeczna we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Przędzalnia Czesankowa "Wel-Tex" we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Gazownia Miejska we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Fabryka Urządzeń Mechanicznych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Fabryka Farb i Lakierów we Wrocławiu - "Polifarb" Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Dyrekcja Odbudowy we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Drukarnia Naukowa Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Drukarnia Kartograficzna we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Drukarnia Dziełowa we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Drukarnia Akcydensowa we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wolne państwo stanowe Chobienia - Herrschaft Köben Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojskowy Sąd Polskich Kolei Państwowych przy Dyrekcji Okręgowej PKP we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojskowa Prokuratura Rejonowa we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Zjednoczenie Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Zjednoczenie Przemysłu Mięsnego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Spożywczych Państwowego Przemysłu Terenowego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Państwowego Przemysłu Terenowego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Mechanizacji Rolnictwa we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Handlowych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Poligraficznych Przemysłu Terenowego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Renowacji Budynków we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej "Piast-Tourist" w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej "Karkonosze" w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki Komunalnej we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Wałbrzychu - wybory samorządowe do rad gmin, rok 1994 Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Wałbrzychu - wybory samorządowe do rad gmin, rok 1990 Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Wałbrzychu - referendum gminne Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzkie Biuro Projektów we Wrocławiu Wielobranżowy Dział Terenowy w Świdnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzkie Biuro Projektów we Wrocławiu - Oddział Terenowy w Wałbrzychu. PT i dok.koszt.: budynek m.[...] Ścinawka Średnia Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzkie Biuro Projektów we Wrocławiu - Dział Terenowy w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzkie Biuro Projektów we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Biuro Projektów w Wałbrzychu z siedzibą w Kłodzku Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzkie Biuro Projektów w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzkie Biuro Projektów w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Terenów Rolnych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Związek Towarzystw Ogrodów i Osiedli Działkowych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Mleczarskich w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Mleczarskich w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Zespół Poselski w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Zarząd Weterynarii w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Zarząd Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Zarząd Przemysłu Terenowego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Przedsiebiorstw Budownictwa Terenowego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Młynów we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Młynów Gospodarczych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Jeleniej Górze z siedzibą w Lwówku Śląskim Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Zarząd Gospodarki Wodnej i Melioracji we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Dróg Lokalnych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zakład Weterynarii w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Zakład Weterynarii w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Zakład Transportu Mleczarskiego w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Zakład Katastralny we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Urząd Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Dzierżoniowie Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Urząd Statystyczny we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Urząd Statystyczny w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Urząd Statystyczny w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Urząd Pracy w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Urząd Pracy w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Szpital Zespolony w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Szpital Zespolony w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Szpital im. Józefa Babińskiego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Pełnomocnik Rządowy do Spraw Podatku Gruntowego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Pełnomocnik do Walki z Analfabetyzmem we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Piotrowicach Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno - Konserwatorski we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Oddział Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Oddział Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Komitet Żydów na Dolnym Śląsku Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego w Opolu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Obrońców Pokoju we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Obchodów 40 Rocznicy Powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Jedności Młodzieży we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Inspektorat Kontroli Materiału Siewnego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Nasiennej we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Dom Kultury we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Dom Kultury w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin w Wałbrzychu z siedzibą w Dzierżoniowie Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin w Jeleniej Górze z siedzibą we Lwówku Śląskim Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzka Spółdzielnia Budownictwa Wiejskiego w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzka Rada Patiotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzka Rada Narodowa we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzka Rada Narodowa w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzka Rada Narodowa w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzka Rada Narodowa w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzka Komisja Wyborcza w Wałbrzychu - wybory Prezydenta RP, rok 1995 Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzka Komisja Wyborcza w Wałbrzychu - wybory Prezydenta RP, rok 1990 Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wyniki 1 do 500 z 6674
wyników na stronę

Dofinansowano ze środków PW Kultura+