Information Object Browse Options

Browse Archivische Beschreibung

Titel Level Archiv
Żmigrodzkie Zakłady Roszarnicze w Żmigrodzie, pow. milicki Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Transportowców i Drogowców. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczości Pracy. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Rolnych - Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Włókienniczego,Odzieżowego i Skórzanego. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukierniczego. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Budowlanego. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Poligrafii - Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych przy Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych Koło przy Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych Koło i Rada Miejscowa przy Prezydium Rady Narodowej we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych. Rada Zakładowa Przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lubaniu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych Rada Miejscowa i Rada Zakładowa przy PWRN we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Łączności -Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki -Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Energetyki - Zarząd Okręgu Dolnośląskiego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Metalowców. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Marynarzy i Portowców. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Kolejarzy - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Hutników w Polsce - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Górników w Polsce Zarząd Okręgowy w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Związek Zawodowy Górników - Zarząd Okręgu w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Związek Zawodowy Chemików - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Wysiedlonych Wierzycieli Skarbu Państwa we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Walki Młodych- Zarzad Wojewódzki we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Spółdzielni Spożywców - Oddział Okręgowy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Spółdzielni Pracy - Oddział we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Spółdzielni Mleczarskich w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Związek Samopomocy Chłopskiej - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Rewizyjny Spółdzielni RP - Okręg Wrocław Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Polskich Artystów Plastyków Oddział w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Związek Polskich Artystów Plastyków - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Parafii Ewangelickich we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Osadników Wojskowych - Okręg Wrocław Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP-Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności - Wrocławski Okręg Wojewódzki Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Ogniska w Jedlinie Zdroju Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Nauczycielstwa Polskiego - Oddział Powiatowy w Oleśnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Młodzieży Polskiej. Zarząd Powiatowy w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Młodzieży Polskiej. Zarząd Miejski w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Młodzieży Polskiej - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Inwalidów Wojennych RP - Zarząd Okręgowy na Województwo Dolnośląskie we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Inwalidów Wojennych Oddział w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Związek Gospodarczy Spółdzielni RP "SPOŁEM" - Delegatura Zarządu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Gospodarczy Spółdzielni "Społem" Oddział Okręgowy w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Usługowych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Skórzanych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Odzieżowo - Włókienniczych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Metalowo - Elektrycznych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Drzewnych i Wytwórczości Różnej we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Chemiczno - Mineralnych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Budowlanych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Związek "Samopomocy Chłopskiej" Zarząd Powiatowy w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zrzeszenie Uprawy Ziemi im."22-Lipca" w Skrzynce powiat bystrzycki Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zrzeszenie Uprawy Ziemi im. 22 Lipca w Podolanach, pow. złotoryjski Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zrzeszenie Spółdzielcze Wozaków "Zgoda" w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zrzeszenie Rolnicze im."Thaelmanna" w Dębowinie powiat ząbkowicki Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zrzeszenie Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego "Zachód" we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zrzeszenie Przedsiębiorców Gorzelni Rolniczych - Oddział we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zrzeszenie Producentów Wyposażenia Technicznego dla Handlu i Usług "WUTEH" we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zootechniczny Zakład Doświadczalny Czechnica w Siechnicy, pow. wrocławski Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Złotoryjskie Zakłady Wyrobów Filcowych w Złotoryi Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zjednoczony Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Warszawie Zarząd Oddziału w Trzebnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczone Zakłady Przemysłu Farmaceutycznego – Wytwórnia Nr 6 w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zjednoczone Zakłady Przemysłu Farmaceutycznego – Wytwórnia Nr 5 w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zjednoczone Zakłady Porcelany w Solicach Zdroju Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zjednoczone Zakłady Ceramiki Stołowej "Cerpol" w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe "Kalambur" Ośrodek Teatru Otwartego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Przemysłu Węgla Brunatnego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Przemysłu Mleczarskiego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Przemysłu Maszynowego - Fabryka Maszyn i Odlewnia Żeliwa Kłodzko Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego.Dyrekcja Okręgu Dolnego Śląska w Świdnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Przemysłu Ceramiki Budowlanej w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zjednoczenie Przedsiębiorstw Komunalnych w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zjednoczenie Producentów Wyposażenia Technicznego Handlu i Usług "WUTEH" we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rybackich w Miliczu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych Ząbkowice z siedzibą we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych Wrocław - Północ Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych Wrocław - Południe Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Kamieniołomów Drogowych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Hut Szkła Okręgu Dolnego Śląska w Jeleniej Górze - Huty: Batorów, Duszniki, Lasówka, Szczytna Śląska, Polanica Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zjednoczenie Budownictwa Wodnego i Melioracji we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Budownictwa Rolniczego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Budownictwa Przemysłowego "Zachód" we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Ziemskie Towarzystwo Kredytowe Księstwa Świdnicko-Jaworskiego w Jaworze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Ziebern Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zg. 16/35 Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zg 89/32 - dokumenty Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zg 5/32- dokumenty Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zg 2/36 - dokumenty Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. w Polanicy - Zdroju Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zespół Usług Projektowych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zespół Szkół Zawodowych w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zespół Szkół Technicznych Górnictwa Rud KGHM w Lubinie Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zespół Szkół Specjalnych w Centrum Pneumonologii Dziecięcej w Karpaczu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zespół Szkół Pedagogicznych i Ogólnokształcących we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zespół Szkół Energetycznych w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zespół Składnic Lasów Państwowych w Kłodzku Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zespół Sanatoriów Dziecięcych "Czermna-Bukowina" w Kudowie Zdroju Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zespół Opieki Zdrowotnej w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kowarach Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zespół Opieki Zdrowotnej w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zeidlitz - Trütschler Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zdjęcia i materiały Jerzego Gołaczyńskiego - posła na Sejm RP X kadencji Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zbiór wspomnień powojennych ( po 1945 roku) Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór tłoków i stempli pieczętnych Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór szczątków zespołów PRL. Kolekcja II Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zbiór szczątków zespołów podworskich Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór szczątków akt instytucji bankowych Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór szczatków zespołów poniemieckich. Kolekcja I Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zbiór szczatków zespołów gmin powiatu lubańskiego Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zbiór Różnych Zespołów Katolickich Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór Różnych Zespołów Ewangelickich Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór Recesów Uwłaszczeniowych z powiatu Trzebnica Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór Recesów Uwłaszczeniowych z powiatu Syców Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór Recesów Uwłaszczeniowych z powiatu Strzelin Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór Recesów Uwłaszczeniowych z powiatu Oława Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór Recesów Uwłaszczeniowych z powiatu Góra Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór planów ulic,placów,mostów,wiaduktów,tuneli oraz poszczególnych osiedli miasta Wrocławia Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór Planów architektonicznych miasta Lubania Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zbiór materiałów dotyczących miasta Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór map topograficznych Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór map administracyjnych Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór luźnych pieczęci Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór ksiąg metrykalnych powiatu złotoryjskiego Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór ksiąg metrykalnych powiatu średzkiego Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór ksiąg metrykalnych powiatu legnickiego Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór ksiąg metrykalnych powiatu jaworskiego Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór ksiąg metrykalnych parafii katolickich powiatu lubańskiego Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zbiór ksiąg metrykalnych parafii ewangelickich powiatu lubańskiego Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zbiór ksiąg kondolencyjnych Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zbiór Ksiąg Cmentarnych miasta Wrocławia Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór kartograficzny Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zbiór kart pocztowych, folderów, slajdów, zdjęć itp. wydawców z Kotliny Jeleniogórskiej Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zbiór ikonograficzny po 1945 roku Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zbiór ikonograficzny do 1945 roku Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zbiór ikonograficzny Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór fotogramów miasta Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór dokumentów: cesarskich, królewskich, książęcych, władz administracyjnych, stanów szlacheckich, miejskich, kościelnych Bestand Archiwum Państwowe w Szczecinie
Zbiór dokumentacji dotyczącej wydawanych dowodów osobistych z terenu powiatu głogowskiego Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór atlasów geograficznych i budowlanych Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór akt osiedleńczych powiatu złotoryjskiego Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór akt osiedleńczych powiatu zgorzeleckiego Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zbiór akt osiedleńczych powiatu ząbkowickiego Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zbiór akt osiedleńczych powiatu wrocławskiego Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór akt osiedleńczych powiatu wałbrzyskiego Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zbiór akt osiedleńczych powiatu świdnickiego Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zbiór akt osiedleńczych powiatu średzkiego Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór akt osiedleńczych powiatu sycowskiego Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór akt osiedleńczych powiatu polkowickiego Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór akt osiedleńczych powiatu noworudzkiego Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zbiór akt osiedleńczych powiatu milickiego Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiór akt osiedleńczych powiatu lubińskiego Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór akt osiedleńczych powiatu legnickiego Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór akt osiedleńczych powiatu kłodzkiego Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zbiór akt osiedleńczych powiatu jaworskiego Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór akt osiedleńczych powiatu głogowskiego Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór akt osiedleńczych powiatu bystrzyckiego Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zbiór akt górnołużyckich Wilhelma Bölsche ze Szklarskiej Poręby Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zbiór afiszy i plakatów Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zbiór afiszów i plakatów Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zbiory Muzeum Regionalnego w Bogatyni Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zbiory kartograficzne miasta Lubania Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zarząd Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Wojewódzki Ligi Kobiet Polskich w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Terenów Zielonych miasta Wrocławia Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Przemkowskiego Parku Krajobrazowego w Przemkowie Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Państwowy Zakładów Włókienniczych W.Jordan w Kunowie k. Nowej Rudy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Okręgowy Dróg Wodnych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski w Złotoryi Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Miejski w Świerzawie Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Miejski w Prochowicach Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Miejski w Międzyborzu, pow. sycowski Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski w Lubinie Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Miejski w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Miejski w Lądku Zdroju powiat bystrzycki Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski w Jaworze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Miejski w Głogowie Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Miejski w Dusznikach Zdroju powiat kłodzki Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski w Chojnowie Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Miejski w Chocianowie Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Miejski w Bardzie (Śląskim) powiat ząbkowicki Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski miasta Wrocławia Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Żmigrodzie,pow. milicki Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Złotym Stoku powiat ząbkowicki Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Ziębicach powiat ząbkowicki Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Wołowie Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Wiązowie, pow.strzeliński Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Twardogórze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Trzebnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Świebodzicach powiat świdnicki Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Świdnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Środzie Śląskiej Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Ścinawie, pow. wołowski Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Szczawnie Zdroju powiat wałbrzyski Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Sycowie Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Strzelinie Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Strzegomiu powiat świdnicki Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Sobótce Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Sobięcinie powiat wałbrzyski Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Prusicach, pow. milicki Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Polanicy Zdroju powiat kłodzki Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Oławie Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Oleśnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Obornikach Śląskich, pow. Trzebnicki Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Niemczy powiat dzierżoniowski Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Miliczu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Międzylesiu powiat bystrzycki Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Mieroszowie powiat wałbrzyski Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Kątach Wrocławskich Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Dzierżoniowie Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Brochowie Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Boguszowie powiat wałbrzyski Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Bierutowie, pow. oleśnicki Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Bielawie powiat dzierżoniowski Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Białym Kamieniu powiat wałbrzyski Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Melioracji Komunalnych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Lasów Państwowych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Inwestycji Dorzecza Górnej Odry we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Gospodarki Odpadami we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Gminy w Kotli Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Stoszowicach Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Dróg Powiatowych w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego " Polar " we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakłady Wytwórcze Aparatury Pomiarowej "MERA-PAFAL" w Świdnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Urządzeń Klimatyzacyjno - Wentylacyjnych "Klimator" w Świebodzicach Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Urządzeń Górniczych "WAMAG" S.A. w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Radiowe "DIORA" w Dzierżoniowie Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Trzebieszowice" w Trzebieszowicach powiat bystrzycki Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Rafio" S.A. w Świebodzicach Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Intermoda" we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Elpo" w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakłady Przemysłu Odzieżowego "BOBO" w Piławie Górnej Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Przemysłu Lniarskiego w Lubawce Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zakłady Przemysłu Lniarskiego "LEN" w Kamiennej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Milana" w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Hanka" w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Delana" w Dzierżoniowie Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Przemysłowe R-1 w Kowarach Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zakłady Odlewnicze "ALWRO" we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakłady Metalurgiczne "Przemków" w Przemkowie Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakłady Mechaniczne "Legmet" w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakłady Maszyn Ceramicznych i Kamionki w Ziębicach Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Hutniczo - Przetwórcze Metali Nieżelaznych "Hutmen" we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakłady Górniczo-Hutnicze "Szklary" w Szklarach powiat ząbkowicki Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Górnicze "Nowy Kościół" w Nowym Kościele Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakłady Górnicze "Konrad" w Iwinach Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zakłady Energetyczne Okręgu Dolnośląskiego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakłady Chemiczne "Wizów" w Bolesławcu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Zakłady Chemiczne "Viscoplast" we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakłady Chemiczne "Termoplast" w Mąkolnie powiat ząbkowicki Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi Cuprum we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakłady Aparatury Spawalniczej "ASPA" we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakłady Aparatury Elektrycznej "Mera-Refa" w Świebodzicach Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakładowy Komitet Frontu Narodowego w Hucie Karol w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakład Zastosowań Techniki Jądrowej "Polon" we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakład Usług Turystycznych "Jaskinia Niedźwiedzia" w Kletnie Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakład Urządzeń Górniczych "Lena" w Wilkowie Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kamiennej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zakład Studyjno-Projektowy Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakład Robót Górniczych, Odwodnieniowych i Rekultywacyjnych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakład Remontowo - Budowlany przy Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakład Produkcyjny Galanterii Odzieżowej "Progal" w Lipcach k/Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakład Karny w Oleśnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakład Karny w Kłodzku Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zakład Karny dla Kobiet w Jaworze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakład Energetyczny Wrocław Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakład Energetyczny w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zakład Energetyczny Legnica Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakład Doświadczalny Politechniki Wrocławskiej "Hydro-Mech" w Kowarach Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zakład Doświadczalny Budowy Urządzeń i Aparatury Doświadczalnej Przemysłu Farb i Lakierów "DOZAFIL" we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakład Budownictwa Górniczo-Hutniczego (BGH-RM) w Lubinie Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zakład Bieli Cynkowej "Oława" w Oławie Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zakład Badań i Doświadczeń w Lubinie Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wystawa Dorobku Przemysłowego Ziem Zachodnich i Północnych - Wrocław 1985 Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wydział Powiatowy w Jaworze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wspólnota Nauk Różokrzyża we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wsie powiatu zgorzeleckiego Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Przemysłu Terenowego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Handlowych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zjednoczenie Budownictwa we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zakłady Włókien Sztucznych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zakłady Graficzne S.A. we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zakłady Elektroniczne we Wrocławiu - "Elwro" Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zakłady Chemii Gospodarczej "Pollena" we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Zakłady Ceramiki Czerwonej Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Wydawnictwo Prasowe "RSW" Prasa-Książka-Ruch we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Towarzystwo Fotograficzne Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Remontowo - Montażowe Przemysłu Rolnego i Spożywczego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Informatyki Przemysłu Budowlanego we Wrocławiu - "ETOB" Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hodowli Roślin i Nasiennictwa "Centrala Nasienna" we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Geologiczno-Inżynierskie Budownictwa we Wrocławiu - "Geoprzem" Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 1 we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane "Zachód" we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Aptek we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Okręgowe Zakłady Zbożowe "PZZ" we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Okręgowe Zakłady Młynarskie Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Przemysłowego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławskie Biuro Projektowo - Konstrukcyjne Maszyn Przemysłu Materiałów Budowlanych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławski Zarząd Budownictwa we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławski Park Kultury i Wypoczynku Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławski Ośrodek Kultury Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławski Ośrodek Badawczy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławski Okręg Lasów Państwowych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławski Komitet Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławski Kombinat Budowy Domów we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławski Kombinat Budowlany we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławski Dom Usług Przemysłu Terenowego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Wytwórnia Sprzętu Medycznego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Wojewódzka Rada Narodowa we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Stocznia Rzeczna we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Przędzalnia Czesankowa "Wel-Tex" we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Gazownia Miejska we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Fabryka Urządzeń Mechanicznych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Fabryka Farb i Lakierów we Wrocławiu - "Polifarb" Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Dyrekcja Odbudowy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Drukarnia Naukowa Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Drukarnia Kartograficzna we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Drukarnia Dziełowa we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wrocławska Drukarnia Akcydensowa we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wolne państwo stanowe Chobienia - Herrschaft Köben Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojskowy Sąd Polskich Kolei Państwowych przy Dyrekcji Okręgowej PKP we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojskowa Prokuratura Rejonowa we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Zjednoczenie Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Zjednoczenie Przemysłu Mięsnego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Spożywczych Państwowego Przemysłu Terenowego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Państwowego Przemysłu Terenowego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Mechanizacji Rolnictwa we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Handlowych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Poligraficznych Przemysłu Terenowego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Renowacji Budynków we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej "Piast-Tourist" w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej "Karkonosze" w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki Komunalnej we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Wałbrzychu - wybory samorządowe do rad gmin, rok 1994 Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Wałbrzychu - wybory samorządowe do rad gmin, rok 1990 Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Wałbrzychu - referendum gminne Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzkie Biuro Projektów we Wrocławiu Wielobranżowy Dział Terenowy w Świdnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzkie Biuro Projektów we Wrocławiu - Oddział Terenowy w Wałbrzychu. PT i dok.koszt.: budynek m.[...] Ścinawka Średnia Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzkie Biuro Projektów we Wrocławiu - Dział Terenowy w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzkie Biuro Projektów we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Biuro Projektów w Wałbrzychu z siedzibą w Kłodzku Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzkie Biuro Projektów w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzkie Biuro Projektów w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Terenów Rolnych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Związek Towarzystw Ogrodów i Osiedli Działkowych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Mleczarskich w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Mleczarskich w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Zespół Poselski w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Zarząd Weterynarii w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Zarząd Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Zarząd Przemysłu Terenowego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Przedsiebiorstw Budownictwa Terenowego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Młynów we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Młynów Gospodarczych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Jeleniej Górze z siedzibą w Lwówku Śląskim Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Zarząd Gospodarki Wodnej i Melioracji we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Dróg Lokalnych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zakład Weterynarii w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Zakład Weterynarii w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Zakład Transportu Mleczarskiego w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Zakład Katastralny we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Urząd Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Dzierżoniowie Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Urząd Statystyczny we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Urząd Statystyczny w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Urząd Statystyczny w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Urząd Pracy w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Urząd Pracy w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Szpital Zespolony w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Szpital Zespolony w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Szpital im. Józefa Babińskiego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Pełnomocnik Rządowy do Spraw Podatku Gruntowego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Pełnomocnik do Walki z Analfabetyzmem we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Piotrowicach Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno - Konserwatorski we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Oddział Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Oddział Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Komitet Żydów na Dolnym Śląsku Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego w Opolu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Obrońców Pokoju we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Obchodów 40 Rocznicy Powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Jedności Młodzieży we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Inspektorat Kontroli Materiału Siewnego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Nasiennej we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Dom Kultury we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Dom Kultury w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin w Wałbrzychu z siedzibą w Dzierżoniowie Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin w Jeleniej Górze z siedzibą we Lwówku Śląskim Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzka Spółdzielnia Budownictwa Wiejskiego w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzka Rada Patiotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzka Rada Narodowa we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzka Rada Narodowa w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzka Rada Narodowa w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzka Rada Narodowa w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzka Komisja Wyborcza w Wałbrzychu - wybory Prezydenta RP, rok 1995 Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzka Komisja Wyborcza w Wałbrzychu - wybory Prezydenta RP, rok 1990 Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Results 1 to 500 of 6674
results per page

Dofinansowano ze środków PW Kultura+