Information Object Browse Options

Browse Archivische Beschreibung

Titel Level Archiv
Żmigrodzkie Zakłady Roszarnicze w Żmigrodzie, pow. milicki Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Transportowców i Drogowców. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczości Pracy. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Rolnych - Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Włókienniczego,Odzieżowego i Skórzanego. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukierniczego. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Budowlanego. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Poligrafii - Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych przy Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych Koło przy Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych Koło i Rada Miejscowa przy Prezydium Rady Narodowej we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych. Rada Zakładowa Przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lubaniu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych Rada Miejscowa i Rada Zakładowa przy PWRN we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Łączności -Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki -Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Energetyki - Zarząd Okręgu Dolnośląskiego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Metalowców. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Marynarzy i Portowców. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Kolejarzy - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Hutników w Polsce - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Górników w Polsce Zarząd Okręgowy w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Związek Zawodowy Górników - Zarząd Okręgu w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Związek Zawodowy Chemików - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Wysiedlonych Wierzycieli Skarbu Państwa we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Walki Młodych- Zarzad Wojewódzki we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Spółdzielni Spożywców - Oddział Okręgowy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Spółdzielni Pracy - Oddział we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Spółdzielni Mleczarskich w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Związek Samopomocy Chłopskiej - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Rewizyjny Spółdzielni RP - Okręg Wrocław Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Polskich Artystów Plastyków Oddział w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Związek Polskich Artystów Plastyków - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Parafii Ewangelickich we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Osadników Wojskowych - Okręg Wrocław Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP-Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności - Wrocławski Okręg Wojewódzki Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Ogniska w Jedlinie Zdroju Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Nauczycielstwa Polskiego - Oddział Powiatowy w Oleśnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Młodzieży Polskiej. Zarząd Powiatowy w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Młodzieży Polskiej. Zarząd Miejski w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Młodzieży Polskiej - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Inwalidów Wojennych RP - Zarząd Okręgowy na Województwo Dolnośląskie we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Inwalidów Wojennych Oddział w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Związek Gospodarczy Spółdzielni RP "SPOŁEM" - Delegatura Zarządu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Gospodarczy Spółdzielni "Społem" Oddział Okręgowy w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Results 1 to 50 of 6674
results per page

Dofinansowano ze środków PW Kultura+