Opcje przeglądania obiektów informacyjnych

Przeglądaj Opis archiwalny

Tytuł Poziom Instytucja archiwalna
Żmigrodzkie Zakłady Roszarnicze w Żmigrodzie, pow. milicki Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Transportowców i Drogowców. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczości Pracy. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Rolnych - Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Włókienniczego,Odzieżowego i Skórzanego. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukierniczego. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Budowlanego. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Poligrafii - Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych przy Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych Koło przy Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych Koło i Rada Miejscowa przy Prezydium Rady Narodowej we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych. Rada Zakładowa Przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lubaniu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych Rada Miejscowa i Rada Zakładowa przy PWRN we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Łączności -Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki -Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Energetyki - Zarząd Okręgu Dolnośląskiego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Metalowców. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Marynarzy i Portowców. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Kolejarzy - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Hutników w Polsce - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Górników w Polsce Zarząd Okręgowy w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Związek Zawodowy Górników - Zarząd Okręgu w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Związek Zawodowy Chemików - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Wysiedlonych Wierzycieli Skarbu Państwa we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Walki Młodych- Zarzad Wojewódzki we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Spółdzielni Spożywców - Oddział Okręgowy we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Spółdzielni Pracy - Oddział we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Spółdzielni Mleczarskich w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Związek Samopomocy Chłopskiej - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Rewizyjny Spółdzielni RP - Okręg Wrocław Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Polskich Artystów Plastyków Oddział w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Związek Polskich Artystów Plastyków - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Parafii Ewangelickich we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Osadników Wojskowych - Okręg Wrocław Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP-Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności - Wrocławski Okręg Wojewódzki Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Ogniska w Jedlinie Zdroju Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Nauczycielstwa Polskiego - Oddział Powiatowy w Oleśnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Młodzieży Polskiej. Zarząd Powiatowy w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Młodzieży Polskiej. Zarząd Miejski w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Młodzieży Polskiej - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Inwalidów Wojennych RP - Zarząd Okręgowy na Województwo Dolnośląskie we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Inwalidów Wojennych Oddział w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Związek Gospodarczy Spółdzielni RP "SPOŁEM" - Delegatura Zarządu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Gospodarczy Spółdzielni "Społem" Oddział Okręgowy w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Usługowych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Skórzanych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Odzieżowo - Włókienniczych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Metalowo - Elektrycznych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Drzewnych i Wytwórczości Różnej we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Chemiczno - Mineralnych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Budowlanych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Związek "Samopomocy Chłopskiej" Zarząd Powiatowy w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zrzeszenie Uprawy Ziemi im."22-Lipca" w Skrzynce powiat bystrzycki Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zrzeszenie Uprawy Ziemi im. 22 Lipca w Podolanach, pow. złotoryjski Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zrzeszenie Spółdzielcze Wozaków "Zgoda" w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zrzeszenie Rolnicze im."Thaelmanna" w Dębowinie powiat ząbkowicki Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zrzeszenie Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego "Zachód" we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zrzeszenie Przedsiębiorców Gorzelni Rolniczych - Oddział we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zrzeszenie Producentów Wyposażenia Technicznego dla Handlu i Usług "WUTEH" we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zootechniczny Zakład Doświadczalny Czechnica w Siechnicy, pow. wrocławski Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Złotoryjskie Zakłady Wyrobów Filcowych w Złotoryi Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zjednoczony Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Warszawie Zarząd Oddziału w Trzebnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczone Zakłady Przemysłu Farmaceutycznego – Wytwórnia Nr 6 w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zjednoczone Zakłady Przemysłu Farmaceutycznego – Wytwórnia Nr 5 w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zjednoczone Zakłady Porcelany w Solicach Zdroju Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zjednoczone Zakłady Ceramiki Stołowej "Cerpol" w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe "Kalambur" Ośrodek Teatru Otwartego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Przemysłu Węgla Brunatnego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Przemysłu Mleczarskiego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Przemysłu Maszynowego - Fabryka Maszyn i Odlewnia Żeliwa Kłodzko Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego.Dyrekcja Okręgu Dolnego Śląska w Świdnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Przemysłu Ceramiki Budowlanej w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zjednoczenie Przedsiębiorstw Komunalnych w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zjednoczenie Producentów Wyposażenia Technicznego Handlu i Usług "WUTEH" we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rybackich w Miliczu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych Ząbkowice z siedzibą we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych Wrocław - Północ Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych Wrocław - Południe Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Kamieniołomów Drogowych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Hut Szkła Okręgu Dolnego Śląska w Jeleniej Górze - Huty: Batorów, Duszniki, Lasówka, Szczytna Śląska, Polanica Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zjednoczenie Budownictwa Wodnego i Melioracji we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Budownictwa Rolniczego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Budownictwa Przemysłowego "Zachód" we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Ziemskie Towarzystwo Kredytowe Księstwa Świdnicko-Jaworskiego w Jaworze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Ziebern Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zg. 16/35 Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zg 89/32 - dokumenty Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wyniki 1 do 100 z 6674
wyników na stronę

Dofinansowano ze środków PW Kultura+