Information Object Browse Options

Browse Archivische Beschreibung

Titel Level Archiv
Żmigrodzkie Zakłady Roszarnicze w Żmigrodzie, pow. milicki Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Transportowców i Drogowców. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczości Pracy. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Rolnych - Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Włókienniczego,Odzieżowego i Skórzanego. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukierniczego. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Budowlanego. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Poligrafii - Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych przy Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych Koło przy Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych Koło i Rada Miejscowa przy Prezydium Rady Narodowej we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych. Rada Zakładowa Przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lubaniu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych Rada Miejscowa i Rada Zakładowa przy PWRN we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Łączności -Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki -Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Pracowników Energetyki - Zarząd Okręgu Dolnośląskiego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Metalowców. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Marynarzy i Portowców. Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Kolejarzy - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Hutników w Polsce - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Zawodowy Górników w Polsce Zarząd Okręgowy w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Związek Zawodowy Górników - Zarząd Okręgu w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Związek Zawodowy Chemików - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Wysiedlonych Wierzycieli Skarbu Państwa we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Walki Młodych- Zarzad Wojewódzki we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Spółdzielni Spożywców - Oddział Okręgowy we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Spółdzielni Pracy - Oddział we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Spółdzielni Mleczarskich w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Związek Samopomocy Chłopskiej - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Rewizyjny Spółdzielni RP - Okręg Wrocław Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Polskich Artystów Plastyków Oddział w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Związek Polskich Artystów Plastyków - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Parafii Ewangelickich we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Osadników Wojskowych - Okręg Wrocław Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP-Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności - Wrocławski Okręg Wojewódzki Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Ogniska w Jedlinie Zdroju Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Nauczycielstwa Polskiego - Oddział Powiatowy w Oleśnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Młodzieży Polskiej. Zarząd Powiatowy w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Młodzieży Polskiej. Zarząd Miejski w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Młodzieży Polskiej - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Inwalidów Wojennych RP - Zarząd Okręgowy na Województwo Dolnośląskie we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Inwalidów Wojennych Oddział w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Związek Gospodarczy Spółdzielni RP "SPOŁEM" - Delegatura Zarządu we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Gospodarczy Spółdzielni "Społem" Oddział Okręgowy w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Usługowych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Skórzanych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Odzieżowo - Włókienniczych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Metalowo - Elektrycznych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Drzewnych i Wytwórczości Różnej we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Chemiczno - Mineralnych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Budowlanych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Związek "Samopomocy Chłopskiej" Zarząd Powiatowy w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zrzeszenie Uprawy Ziemi im."22-Lipca" w Skrzynce powiat bystrzycki Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zrzeszenie Uprawy Ziemi im. 22 Lipca w Podolanach, pow. złotoryjski Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zrzeszenie Spółdzielcze Wozaków "Zgoda" w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zrzeszenie Rolnicze im."Thaelmanna" w Dębowinie powiat ząbkowicki Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zrzeszenie Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego "Zachód" we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zrzeszenie Przedsiębiorców Gorzelni Rolniczych - Oddział we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zrzeszenie Producentów Wyposażenia Technicznego dla Handlu i Usług "WUTEH" we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zootechniczny Zakład Doświadczalny Czechnica w Siechnicy, pow. wrocławski Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Złotoryjskie Zakłady Wyrobów Filcowych w Złotoryi Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zjednoczony Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Warszawie Zarząd Oddziału w Trzebnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczone Zakłady Przemysłu Farmaceutycznego – Wytwórnia Nr 6 w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zjednoczone Zakłady Przemysłu Farmaceutycznego – Wytwórnia Nr 5 w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zjednoczone Zakłady Porcelany w Solicach Zdroju Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zjednoczone Zakłady Ceramiki Stołowej "Cerpol" w Wałbrzychu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe "Kalambur" Ośrodek Teatru Otwartego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Przemysłu Węgla Brunatnego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Przemysłu Mleczarskiego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Przemysłu Maszynowego - Fabryka Maszyn i Odlewnia Żeliwa Kłodzko Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego.Dyrekcja Okręgu Dolnego Śląska w Świdnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Przemysłu Ceramiki Budowlanej w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zjednoczenie Przedsiębiorstw Komunalnych w Jeleniej Górze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Zjednoczenie Producentów Wyposażenia Technicznego Handlu i Usług "WUTEH" we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rybackich w Miliczu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych Ząbkowice z siedzibą we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych Wrocław - Północ Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych Wrocław - Południe Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Legnicy Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Kamieniołomów Drogowych we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Hut Szkła Okręgu Dolnego Śląska w Jeleniej Górze - Huty: Batorów, Duszniki, Lasówka, Szczytna Śląska, Polanica Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Zjednoczenie Budownictwa Wodnego i Melioracji we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Budownictwa Rolniczego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Budownictwa Przemysłowego "Zachód" we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego we Wrocławiu Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Ziemskie Towarzystwo Kredytowe Księstwa Świdnicko-Jaworskiego w Jaworze Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Ziebern Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zg. 16/35 Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Zg 89/32 - dokumenty Bestand Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Results 1 to 100 of 6674
results per page

Dofinansowano ze środków PW Kultura+